αρχική σελίδα MusicHeaven κεντρική σελίδα του blog περισσότερα Blogs
το κακό...
πάρτε το χαμπάρι ξαναρχόμαστε
Home

28 Αυγούστου 2008, 10:16
modern style and colour


 

 

red-don't-believers


3 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


25 Αυγούστου 2008, 03:00
ἄει πι ῥε


γιὰ ὅσους δὲν κατάλαβαν δὲν χρησιμοποιπω κἀποια νέα βρισιά, στέλνοντας κάποιον νὰ κάνῃ κάτι. εἶναι μιὰ βιαίως ἐξελληνισμένη ἔκδοσις τῆς IP. γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, ἡ IP εἶναι ἕνας μοναδικός ἀριθμός, ὁ ὁποἶος χρησιμοποιεἶται ἀπὸ συσκευές γιὰ τὴν μεταξύ τους ἀναγνώρισι ἑντὸς δικτύου. ἀπλούστερα, εἶναι μιὰ διεύθυνσις. σὰν νὰ λέμε, ἡ διεύθυνσις μας στὸ net. λογικό, νὰ συμπεράνῃ κάποιος ὅτι ὅπως καὶ νὰ ἀλλάξῃ στοιχεῖα τοῦ σπιτιοῦ του, ἡ διεύθυνσις δύσκολα ἀλλάζει. ἐκτὸς ἄν πεθάνῃ κανένας ψευτοεθνάρχης τύπου καραμανλή(ὁ παλαιός) ἤ παπανδρέου(ὁ παλαιός) καὶ ἀλλάξῃ ἡ ὄνομασία τῆς ὁδοῦ, ἐτσιθελικά. κάπως ἔτσι-ὄχι αὐστηρά-εἶναι καὶ τὰ πράγματα στὸ net. ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ εἶσέρχεσαι στὸ διαδίκτυο, ἀποκτᾷς μιὰ διεύθυνσι. ἡ ὁποία εἶναι καὶ πανεύκολο νὰ βρεθῇ ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τοῦ ἐκάστοτε site τὸ ὁποἶο ἐπισκέπτεται ἕνας τυχαἶος χρήστης. εἰδικῶς σὲ site στὸ ὁποῖο ἐγγράφεται κάποιος μέλος, εἶναι σύνηθες νὰ ἔχῃ πρόσβασι στὴν IP τοῦ ὁ κάθε ὑπεύθυνος. ἔτσι θὰ καταγράψῃ καὶ ἀποφύγῃ μέλη ποὺ ἐγγράφονται παραπάνω τῆς μἰας φοράς μὲ δόλο. ὑπάρχουν κάποιοι τρόποι νὰ ξεφύγῃς ἀπὸ τὶς δαγκάνες τοῦ συστήματος. καὶ πάλι εἶναι αμφίβολο ἀν θὰ τὰ καταφέρῃς. ἄν ἐπιλέξῃς νὰ εξαφανιστῇς για κάποιο χρονικὸ διάστημα καὶ μετὰ νὰ μπῇς μὲ τὴν ἄλλο nick καὶαπὸ ἄλλο μέρος-εξασφαλίζοντας διαφορετικὴ IP, κάνεις τὴν δουλειά σου γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἐξασφαλισμένη ἡ ἐπιτυχία σου.  ἀλλὰ νὰ μπαίνῃ κάποιος, δημιουργώντας λογαριασμό καὶ νὰ γράφῃ μὲ δυο λογαριασμούς καὶ τὴν ἴδια IP, θεωρεῖται ἀπὸ ὅσους ἔχουν ἀσχοληθῃ ἐλάχιστα μὲ ὑπολογιστές, τὸ λιγότερο ἐρασιτεχνικό.

3 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


16 Αυγούστου 2008, 16:26
πᾶμε στὸ facebook γιὰ καφέ


ὅταν ἡ ἄλκηστις πρωτοψάλτη τραγουδοῦσε γιὰ τὸν ἄδωνι καὶ προσκαλοῦσε πάντας καὶ πασας νὰ πιοῦν καφέ, δὲν ἤξερε ὅτι κάποτε θὰ ἔπαιρνε τὴν πρωτοκαθεδρία τὸ facebook. ἤταν ἕνα χειμωνιάτικο βράδυ τοῦ μαρτίου, ὅταν ὁ deos γιὰ 654η φορά, μὲ προέτρεπε νὰ μπῶ στὸ facebook.οἱ ἀντοχές μου, νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ συγκεκριμένο θέμα, τὸ ὁποῖο χαρακτήριζα on line ψωνηστήρι, ἄρχισαν νὰ κάπτονται σημαντικά. τελικῶς, λαμβάνω τὴν ἀπόφασι καὶ εἰσέρχομαι στἠν βιβλιόφατσα. μοῦ εἶχαν τάξει ἕναν κόσμο μαγικό. μὲ χαρές, παίγνια καὶ ἀπολαύσεις. μέχρι καὶ ὅτι θὰ ὁδηγηθῶ σὲ ἀτέρμονες σαρκικὲς ἀπολαύσεις μοῦ εἶπαν. θὰ βρῶ παλιους φίλους, συμφοιτητάς κοκ(δηλαδὴ ἔχει καὶ κώδικα ὁδικῆς κυκλοφορίας). καὶ τὶ ἀνεκάλυψα; ἄς δοῦμε τρία πραγματάκια ποὺ μοῦ ἔκαναν ἐντύπωσι:

- ἀγοραπωλησία: κάποτε οἱ ἄνθρωποι ἔδιναν ἀγῶνες καὶ σκοτώνονταν γιὰ νὰ σταματήσῃ τὸ ἀπαράδεκτο-κατ' αὐτούς-φαινόμενο τῆς ἀγοραπωλησίας ἀνθρώπων. στὴν βιβλιόφατσα, αὐτὸ γίνεται νομοτύπως καὶ διασκεδάζεται ἀναλόγως. ἐπὶ παραδείγματι, ἀκουσα σὲ πάρτυ φίλης τὸν mpriza νὰ λέῃ στὸν unick: "καλά, ε, χθὲς σὲ πούλησα γιὰ 40 000 $ καὶ ἀγόρασα τὸν deos γιὰ 10 $. περιμένω, λοιπόν τόσο τὸν unick ὅσο καὶ τὸν deos νὰ ἀντιδράσουν καὶ νὰ τὸν πλακώσουν στὶς μάπες, μιᾶς καὶ τοὺς ὑποτίμησε τόσο. ἀντ'αὐτοῦ, βλέπω τὸν deos νὰ ἐξαγριώνεται γιατὶ ἡ ἀξία του ἦταν μόνον 10 καὶ τὸν unick νὰ χαμογελᾷ εύτυχισμένος γιατὶ ὑπερδιπλασιάστηκε, λέει, ἡ δική του(ἡ ἀξία...ἡ ἄλλη ὅσο μεγάλωσε-μεγάλωσε). 

- ἐπιτραπέζια: θυμᾶστε τὶς ἐποχές, ποὺ μαζευόμαστε σὲ σπίτια γιὰ νὰ παίξουμε? ἄλλοι ξεκινούσαν ἀπὸ τὸ καλαμἀκι(π.χ) νὰ πᾶνε πειραιά(π.χ.2) γιὰ νὰ συναντηθοῦν μὲ τὰ ἄλλα παιδιά καὶ νὰ παίξουν μονόπολι, ταμποῦ ἤ χαρτιά. γιατὶ νὰ μετακινήστε? νὰ χαλᾶτε βενζίνες, λεφτά κλπ? ἔχει παίγνια στὸ facebook. εἶμαι τὶς προάλλες ον λαϊν(ποὺ λένε καὶ οἱ ἀγγλομαθεις) καὶ μιλῶ μὲ ἕνα σημαντικὸ πρόσωπο γιὰ μένα, ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. τσουπ! ὁ deos. μπὲς στὸ ταδε παίγνιον, παίζει καὶ ἡ melkat06 καὶ ἄλλοι!! ἔλα!! πάω νὰ δῶ τὶ γίνεται, καὶ βλέπω καμμιὰ 20αριὰ ἄτομα νὰ κάνουν κάτι ποὺ δὲν κατάλαβα, ποτέ. σηκώνομαι νὰ φύγω ἀπηυδισμένος καὶ νὰ συνεχίσω τὴν κουβέντα μὲ τὸ πρόσωπο, τὀ ὁποῖο προανέφερα. διαπιστώνω ὅτι ἔχω μείνει στὴν σαχλαμάρα 10 λεπτά, ὅτι τὸ πρόσωπο ἔχει φύγει καὶ ὅτι ὁ deos μὲ καθυβρίζει(μεταξὺ σοβαροῦ καὶ ἀστείου) γιὰ τὸ ὅτι δὲν κάθησα νὰ παίξω μαζύ τους.

- δωράκια καὶ ἀφιερώσεις: πλέον, οἱ ἐκπλήξεις καὶ οἱ κόρες ποὺ διαστέλλονται καθως περιμένουν νὰ δοῦν τὶ κρύβεται κάτω ἀπὸ τὸ χρωματιστὸ περιτύλιγμα σταματοῦν. μπορεῖς νὰ κάνῃς δῶρα ἀπὸ τὴν βιβλιόφατσα!! χωρὶς κόστος(ἐκτὸς κι ἄν ἔχῃς βάλει adsl ἀπὸ τὸν ΟΤΕ, ποὺ ὅλο καὶ καὶ κάποια κρυφὴ χρέωσι θὰ προκύψῃ) ἀπλῶς ἐπιλέγεις τὶ κουταμάρα θὲς νὰ στείλῃς καὶ τὸ στέλνεις!! μέχρι καὶ δῶρο σπόρους μπορεῖς νὰ στείλῃς , οἱ ὁποῖοι θὰ ἐξελιχθοῦν σὲ ἕνα πανέμορφο λουλούδι ποὺ δὲν θὰ μυρίσῃς ποτέ. καὶ δὲν χρειάζεται νὰ ἀκοῦς, πιά, ῥαδιόφωνο γιὰ νὰ κάνῃς ἀφιερώσεις. ἀπλῶς, ἀφιερώνεις στὸ ἄτομο ποὺ θὲς καὶ τὸ στέλνεις μὲσῳ βιβλιόφατσας σὲ μορφὴ βίντεο. 

εἶναι ὡραῖο τὸ facebook. κολλᾷς. τὸ κρατάω, πάντα ἀνοιχτὸ, γιατὶ δὲν μὲ παίρνουν πιὰ τηλέφωνο οἱ γνωστοί μου. κι ἄν τὺχῃ καμμιὰ φορά νὰ πᾶμε γιὰ ἀληθινό καφέ(ὄχι στὸν ἄδωνι, γιατὶ ἔχει κλείσει), στὸν ἀποχαιρετισμό  θὰ μᾶς ἀκούσετε νὰ λέμε...ἄντε καὶ θὰ τὰ ποῦμε μέσα(=στὸ facebook)


8 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


11 Αυγούστου 2008, 23:52
helena (ποὺ θὰ'γραφε μονολεκτικῶς καὶ ὁ aiolos_m)


λεπόν-ντεπόν, θα γίνω γιὰ λίγο F_ANGEL καὶ θὰ βάλω videoclip. στὸ κάτωθι βίδεο, η helena ὑπο-κλέπτει τὴν καρδιὰ τοῦ heart. το h στὸ ὄνομα helena μπαίνει δι΄ὅτι ἡ ἕλενα γράφεται με δασεία καὶ ἄν οἱ ἕλληνες σκάλιζαν τὸ ὄνομά της σὲ λιθο, θὰ ἔβαζαν Η, στὴν ἀρχή. ὅπως καὶ οἱ βάρβαροι, δηλαδη.

P.S: ἔλα μωρέ, ἡ τσαλιγοπούλου ἔχει καλλίτερη φωνή

 

video 


3 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


10 Αυγούστου 2008, 20:01
promises


οἱ ὁλιγοήμερες διακοπές, μὲ ἔκαναν νὰ σκεφτῶ. ἀρκετά. καὶ κατόπιν βαθυτάτης σκέψεως, κατέληξα. κατέληξα σὲ ὁριμένες ὑποσχέσεις, ποὺ πρέπει νὰ δώσω:

ὑπόσχομαι νὰ σταματήσω νὰ εἶμαι κακός. ὑπόσχομαι νὰ βγάλω σὲ τοῦτο τὸ blog τὸν ἀληθινό heartbreak-kid, ποὺ γιὰ καιρὸ κρύβεται μέσα μου. ὑπόσχομαι νὰ μετονομασθῇ σύντομα τὸ blog ἀπὸ "τὸ κακό" σὲ "τὸ καλό, μέσα μας". ὑπόσχομαι νὰ μὴν θιξω κανέναν, ξανά, μέσῳ αὐτοῦ τοῦ χώρου ποὺ μοῦ προσφέρεται ἀπλόχερα. ὑπόσχομαι νὰ μὴν ἀπογοητεύσω κανέναν σας, ξανά. δὲν εἶναι πλάκα. ὡς ὀρθόδοξος χριστιανός, οἱ ὑποσχέσεις μου θὰ τηρηθοὺν στὸ ἀκέραιον. λεπτομέρειες, προσεχῶς.


11 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


05 Αυγούστου 2008, 01:55
καλοκαιρινὲς διακοπές, του-του-τουρουρου


 

εἶναι ἀπορίας ἄξιον(ποὺ θὰ ΄λεγε καὶ τὸ sylviaki), γιὰ ποιὸ λόγο νὰ κάτσῃ κάποιος νὰ γράψῃ γιὰ τὶς καλοκαιρινές του διακοπές. ὅσο καιρὸ ὑφίστανται τὰ blogs, ἔχω διαπιστώσει ὅτι τὸ καλοκαίρι θὰ ὑπάρξῃ ἕν τουλάχιστον post, τὸ ὁποῖο θὰ μᾶς ἐνημερώνῃ(καὶ ἐξημερώνῃ, πιθανόν) γιά τίς "καλοκαιρινὲς ἀποδράσεις" τοῦ συγγραφέος. καὶ τὸ γιατί σχηματίζεται στὰ χείλη κάθε πιθανοῦ ἤ ἀπιθάνου ἀναγνώστου. ἀλήθεια, τὶ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσῃ ἕνα φτωχὸ πλὴν τίμιο μέλος, νὰ γεμίσῃ το blog του, μὲ πολλὲς καὶ συνάμα ἄχρηστες πληροφορίες γιὰ τὸ ποῦ πῆγε/θὰ πάῃ? let's see, ποὺ θὰ λεγε καὶ ἡ f_angel:

- ἀναζήτησι παρέας: σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωσι, τὸ μέλος πληροφορεῖ τὰ ὑποδέλοιπα μέλη, μπας καὶ τοῦ κάτσει νὰ ἀποφασίσουν νὰ πᾶνε νὰ τὸν βροῦν. κατὰ τὴν περιγραφή τοῦ προορισμοῦ του, χρησιμοποιεῖ τακτικά(δηλαδὴ τὸ παραχέζει) τὸ πρῶτο ἑνικό, γιὰ νὰ κάνῃ ξεκάθαρο τὸ γεγονός ὅτι θὰ εἶναι ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ(ἀκοῦτε??μόνος μου). θὰ ῥίξῃ στὸ πράσινο τραπέζι καὶ κάποια χαρτιά, τοῦ στυλ: "ἐσωτερικὴ ἀναζήτησι" κλπ ἀλλὰ μὴν τὸν πιστέψετε. νὰ κάνῃ σεξ, θέλει. μὲ καθε τρόπο.  

-ἀποφυγὴ παρέας: αὐτὴ ἡ περίπτωσις, κρατάει τὰ ἴδια ὅπλα μὲ τὴν προηγουμένη ἀλλὰ ἔχει διαφορετικὸ σκοπό. τὸ μέλος ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποφύγῃ συγκεκριμένη παρέα συγκεκριμένου/ων μὲλους/ῶν, δι΄αὐτὸ καὶ προσπαθεῖ νὰ τονίσῃ μὲ κάθε τρόπο, εἶτε ὅτι ΔΕΝ θὰ πάῃ στὸ μέρος ποὺ τοῦ ξέφυγε καὶ εἶπε ἤ ὅτι θὰ πάῃ μὲ παρέα. καὶ ὅταν λέμε παρέα, ἐννοοῦμε παρέα, ἡ ὁποία δὲν ἐπιδέχεται ἐνοχλήσεως. γιὰ νὰ τὸ κάνῃ πιὸ κατανοητό, θὰ βάλῃ καὶ 2-3 φῶτοζζζζζ στὸ blog, μιὰ μέρα πρὶν τὸ περιβοητο post διακοπῶν, οἱ ὁποῖες θὰ  ἀπεικονίζουσι τὸ ἄτομο μὲ τὸ ὁποῖο θὰ πάῃ διακοπές καὶ ὅλοι θὰ σχολιάζουμε μὲ νάζι, σὰν τὸν γαλάτη: "τὶ ταιριαστοὶ ποὺ΄στε, ΦΤΟΥ σκόρδα" καὶ ἄλλα ζαρζαβατικά.  

-μόστρα: "πῆγα σὲ ξενοδοχεῖο 40 ἀστέρων. πλήρωνα 1325,5 eurosssss τὸ μονόκλινο τὴν ἡμέρα. χὰλασα 15000 eurosssss σὲ φαγητά, ἐξόδους κλπ. καὶ νοίκιασα 3 ἀμάξια πανάκριβα. χαλάλι, ὅμως γιατὶ βρῆκα τῃν ἐσωτερικὴ εὐτυχία, ἡ ὁποία δὲν ἀγοράζεται μὲ χρῆμα. σᾶς συνιστῶ νὰ κάνετε τό ἰδιο...καὶ θὰ νιώστε τὸ ἴδιο γεμάτος ὅσο ἐγω." αὐτὸ μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα τυπικὸ post, τὸ ὁποῖο συν-εγραψε ἕνα ἀπλὸ μέλος, θέλοντας νὰ μᾶς δείξῃ πῶς κατάφερε νὰ βρῇ τὴν ἀληθινὴ εὐτυχία. παραλλήλως, μιᾶς καὶ εἶναι μεγαλόψυχος  καὶ καθόλου ἐγωιστής,  θέλει νὰ τὴν βροῦν καὶ ἄλλοι(τὴν εὐτυχία). ἔτσι, μᾶς καλεῖ νὰ ἀκολουθήσουμε τό παράδειγμά του. μὲ ὁποιοδήποτε κόστος. τὸ γεγονός ὅτι α) βάζουμε τὸ χέρι στὴν τσέπη καὶ πιάνουμε τὶς τρύπιες μας κᾶλτσες καὶ β) ὅτι οὐδεις τὸν ἔχει πιστέψει, μικρὴ σημασία ἔχουν γιὰ τὸν χαρούμενο συγγραφέα.  

-heartbreak-kid: μὴν σᾶς προκαλεῖ ἔκπληξι, τὸ ὅτι ἡ τελευταία περίπτωσις σχετίζεται μὲ τὸ nickname μου. ἀπλῶς, σὲ αὐτὴν τὴν ἱστορία, τὸ μέλος γράφει γιά εκπληκτικὰ τοπία, ἀπέραντες θάλασσες, πανέμορφα κορίτσια(ἤ ἀγόρια, ἄν μὲ θεωρῇ γυναικωτό) καὶ μαγευτικὰ βράδια. ὅλα αὐτὰ ἐξυπηρετοῦν ἕνα καὶ μοναχικὸ σκοπό: νὰ κάνῃ τὸν heart νὰ ζηλέψῃ, μιᾶς καὶ δὲν πηγαίνει σχεδὸν ποτέ, διακοπές(ἔτσι ὅπως τὰ καταφέρνει...)φυσικοτατότατα, ὁ heart ὄχι μόνον δὲν ζηλεύει, ἀλλὰ σὲ ἔκτακτο post-παράρτημα βγάζει ὃλες τὶς πομπές τοῦ κακεντρεχοῦς μέλους.  

P.S: ὁ deos καὶ οἱ καλοκαιρινὲς του ἑμπειρίες, ἀποτελοῦν μιὰ ξεχωριστὴ περίπτωσι ποὺ μόνο ἡ δεινότητα τοῦ λόγου τῆς pashalinaς makiaς θὰ μποροῦσε νὰ περιγράψῃ. ἐγω δὲν τολμῶ νὰ τὸν πιάσω στὸ (κατὰ τὰ ἄλλα πανέμορφο) στόμα μου, γι΄αὐτὸ καὶ τὸν παραδίδω σὲ κάποιον ἀνώτερό μου. νὰ τελειώσῃ, πρωτα ὅμως, μὲ τὸν μαρκόπουλο άττικῆς.   

P.S2: ὁ mprizas ἦπιε τὰ kerata του σὲ πρόσφατο πάρτυ. ἐλπίζω νὰ τὸ διαβὰσῃ Ἡ γιατρός του. μὴν πάει στράφι τὸ ῥουφιανιλίκι. 


7 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


01 Αυγούστου 2008, 21:30
κάνω μιὰν εὐχή


εὔχομαι σὲ ὅλα τὰ μεληνουλάκιααααααααα καλούλη μηνούλη, νὰ ἔχουμεεεεεε. χαρούλεεεεες, ταξειδάκιααααααα καὶ πάντα καλὴ μουσικούλαααααα!!!

 

P.S: ἀκούγεται(σ.σ. διαβάζεται) τόσο γλοιῶδες ὅσο νομίζω?


9 σχόλια - Στείλε Σχόλιο


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγγραφέας
heartbreak-kid
εξωτερικές εργασίες σε γραφείο τελετώνΠερί Blog
blogs.musicheaven.gr/heartbreak-kid

εμπνευσμένο από την κορυφαία ελληνική ταινία της τελευταίας 25ετίας...

Tags
Επίσημοι αναγνώστες (8)
Τα παρακάτω μέλη ενημερώνονται κάθε φορά που ανανεώνεται το blogΓίνε επίσημος αναγνώστης!


Πρόσφατα...


Δημοφιλέστερα...
Αρχείο...


Φιλικά Blogs


    Links    Ανάπτυξη MusicHeaven.gr, Hosting interTEN
    Όροι Χρήσης