αρχική σελίδα MusicHeaven κεντρική σελίδα του blog περισσότερα Blogs
το κακό...
πάρτε το χαμπάρι ξαναρχόμαστε
Home

21 Νοεμβρίου 2008, 17:40
fight for your right to...


πέρασε ἄλλη μιὰ 17η νοεμβρίου. καὶ ὅπως κάθε χρονιά, τὰ ἀφιερώματα ἔδιναν καὶ ἔπαιρναν. φυσικῶς, δὲν θὰ μπῶ στὴν διαδικασία νὰ γράψω τὶ σημαίνει γιὰ μένα, κάτι ποὺ δὲν ἔζησα. τέτοιες μεταφυσικὲς ἰκανότητες ἔχουν ἄλλοι. καὶ ἄν θέλετε ὁπωσδήποτε νὰ μάθετε λεπτομέρειες γιὰ τὴν μέρα ἑκείνη, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ὀργάνωσαν τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἐξαργύρωσαν αργότερον, θὰ σᾶς ποῦν ἀρκετά. εἶτε παρόντες πολιτικοί εἶτε παρελθόντες ῥουφιάνοι. 'κεῖνο ποὺ μοῦ 'κανε ἐντύπωσι ἦταν ὅτι, ἡ συγκεκριμένη ἡμερομηνία ἀλλὰ καί μιὰ δήλωσι ποὺ ἔκανε ὁ πολιτικὸς καὶ κομματικὸς γυρολόγος(α! καὶ συνθέτης) μίκης θεοδωράκης, στάθηκαν ἀφορμές γιὰ νὰ ξεσηκωθοῦν ὅλοι οἱ on line ἀγωνισται μέσῳ blog(s) καὶ forum. πρέπει νὰ ξεχωρίσουμε, βεβαίως, τὶς δυο περιπτώσεις ἀλλὰ δὲν θὰ εἶχε ἄδικο ἄν ἔλεγε κάποιος ὅτι ἀποτελοὖν συνισταμένες τῆς ἰδίας-θλιβερᾶς-συνιστώσας. ἄλλως:

- ὑπόθεσις φυλακισμένων καὶ μίκη: τὸ τόπικ γιόμισε ἀπὸ βαθύτατες ἀναλύσεις καὶ μὲ ἔκανε νὰ θυμηθῶ ἕνα Post MOY(φουλ τοῦ ἐγωισμοῦ μὲ βαλέδες) τὸ ὁποῖο περέθετε τὸ πῶς σκέπτονται ὅσοι γράφουν μεγάλα Post(s). μεταξύ ἄλλων εἰπώθηκαν καὶ ἀπόψεις τοῦ ἕνος ἄκρου, ὅπως "δὲν εἶναι καὶ ἅγιοι" καὶ "δὲν τοὺς λυπᾶμαι" ἤ καὶ τοῦ ἄλλου, ὅπως "ἄνθρωποι εἶναι" ἤ "σὲ ὅλους ἀξίζει μιὰ δεύτερη ἐυκαιρία" κλπ. εἰδικῶς, οἱ δεύτεροι βγῆκαν ἀπὸ τὰ ῥούχα τους. καὶ νὰ εἴχαμε να δοῦμε κάτι ὡραῖο ἀπὸ μέσα, πάει στὸ καλό. ἀσφαλῶς, οἱ ἐλευθεριάζουσες ἀπόψεις συναντῶνται-συμπτωματικῶς ἤ μή-μὲ συγκεκριμένους χώρους, κομματικοὺς καὶ πολιτικούς. ἄλλο βέβαια, νὰ βγαίνῃς μέσα στὸ κρυο καὶ ὑπὸ τὴν ἀπειλή γκλόμπ νὰ διατρανώνῃς τὴν πεποίθησι σου γιὰ γκρέμισμα μιᾶς φυλακῆς καὶ ἀνεγέρσεως δυο σχολείων καὶ ἄλλο νὰ ἐπιτίθεσαι διὰ τοῦ πληκτρολογίου, θυμίζοντας πρόβατο ποὺ φόρεσε φορεσιὰ λύκου. ὑπάρχει, ἄν μὴ τὶ ἄλλο, μιὰ διαφορά. καὶ μιᾶς καὶ ἀναφέρθηκαν, παραπάνω καὶ οἱ χῶροι, ἐκ τῶν ὁποίων προέρχονται οἱ ἀπόψεις περὶ δικαιωμάτων φυλακισμένων κλπ νὰ θυμίσω ὅτι οἱ ἴδιοι χῶροι ἀποκήρυσσαν μετὰ βδελυγμίας τὴν πιθανότητα νὰ λάβουν χάρι οἱ καταδικασθέντες χουντικοί, γιὰ λόγους ὑγείας. ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ δημοκρατία "μας" κινδυνέυει περισσότερο ἀπὸ τὸν 90χρονο ντερτιλή.

ὑπόθεσις 17Ν: περπατοῦσα μοναχός εἰς τὸ δᾶσος, ὅταν ὁ χόρχε δὲν ἦταν εδω. καὶ εἶδα διάφορα blogs ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς συγκεκριμένης ἡμερομηνίας. ἡ αλήθεια εἶναι ὅτι συνεκινήθην πολύ ἀπὸ τὰ posts καὶ 2 δάκρυα δραπέτευσαν ἀπὸ τὰ σφαλισμένα(λόγῳ νύστας) μάτια μου. ὅταν συνῆλθα, σκέφτηκα ὅτι γιομίσαμε ἀπὸ κοινωνικοὺς ἀγωνιστάς, ποὺ ἐπιδίδονται σὲ ἀγῶνες διαρκείας μέσῳ blogs καὶ προσπαθοῦν νὰ κινητοποιήσουν τοὺς μονίμως εὑρισκομένους εἰς παρατεταμένην χειμερίαν νάρκην. ἕνα τραγούδι, μιὰ φωτογραφεία, μιὰ ἀνἀμνησι ἀπὸ τὸν θεῖο καὶ τὰ σχόλια γεμίζουν ἀπὸ σπαρακτικὲς φράσεις γιὰ ὅσους καὶ ὅσα δὲν ξεχνᾶμε, γιὰ τὸν ἀγώνα ποὺ δὲν χάνεται, γιὰ τὶς κουφάλες ποὺ δεν ξοφλήσαμε κι αὐτοὶ ποὺ μᾶς προδώσατε ἀνέραστοι νὰ μείνετε. τῆν έπόμενη φορά, ποὺ κάποιος θελήσει νὰ κάνῃ ἐπανάστασι μέσῳ blog, μπορεῖ νὰ κοιτάξῃ τὴν καρέκλα του. μπορεῖ νὰ ἔχῃ βαθουλώσει ἀπὸ τὴν μαζεμένη επαναστασι καὶ νὰ θέλῃ πρόσθετο παραγέμισμα μὲ πούπουλα. ἀφῆστε δέ ποὺ δὲν συνδυάζονται Post γιὰ νὰ βγάλω γκόμενα καὶ Post γιὰ να συγκινήσω. τουλάχιστον γραψ'τα μὲ κάνα μηνα διαφορά. μὴν τὸ πάρουν ὅλοι χαμπάρ'(ἑλληνο-τουρκιστί)   

τὰ τελευταία χρόνια, κάνω μιὰ ἰδιότυπη μελέτη. κάθομαι καὶ διαβάζω ἤ μαζέυω ἀφίσες ἀναρχικῶν ἀπὸ τὰ ἐξάρχεια. τείνω νὰ συμφωνήσω μὲ μιὰ πρόσφατη ἀφίσα, στὴν ὁποία περιγράφεται-μὲ πολὺ συγκινητικὸ τρόπο εἶναι ἀλήθεια-τὸ πῶς δὲν μπορεῖς νὰ θεωρῆς ἑαυτὸν ἐπαναστὰτη ἤ ἀντίθετο μὲ ὅσα μέτρα λαμβάνονται ἐναντίον σου, ἄν δὲν συμμετέχῃς ἐνεργῶς στὴν ἀντιεξουσιαστικὴ πάλη. μὲ λίγα λόγια, ἀπὸ τὸν καναπέ σου δὲν ἀντιστέκεσαι. ἀπλῶς στέκεσαι.  ἄν καὶ μὴ ἀναρχικός καὶ χωρὶς νὰ ἔχει ξεκινήσει ποτὲ κάποια ἐπανάστασι, ο γράφων δια-δηλώνει τὴν συμπάθειά του πρὸς τὴν ἀφίσα εἰδικῶς καὶ τὴν ἄποψι γενικότερα.


5 σχόλια - Στείλε Σχόλιο

Σχόλιο από nowaveband (21.11.2008)
συμφωνώ και επαυξάνω με όλα τα γραφόμενα σου...


Σχόλιο από mprizas (21.11.2008)
Επέτρεψε μου να σου πω ότι δε ξέρεις που ήτανε κάποιος πριν γράψει ένα ποστ ή μετά. Τι έχει κάνει γενικά στη ζωή του, τι σκέφτεται, πώς δρα στην καθημερινότητά του. Τα ποστ δεν είναι η ζωή μας, έλεος, ούτε καθόμαστε όλη μέρα εδώ και "επαναστατούμε", εκτός αν υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη περί αυτού. Αυτό που γράφουμε εδώ, είναι το κάτι που αφήνει η ζωή μας, ένα άρωμα ίσως.
Γι' αυτό μη γενικεύεις. Να μιλάς συγκεκριμένα αν για κάποιον πιστευεις αυτό, ή έστω να δώσεις κάποια εικόνα. Δε ξέρεις τι μπορεί να σημαίνει για κάποιον και τι συμβολίζει κάποια μέρα, και κυρίως τον τρόπο που μεγάλωσε. Μπορεί άθελά σου να προσβάλλεις, γι' αυτό στο λέω Δημήτρη.


Σχόλιο από Peace18 (22.11.2008)
Θα έρθω κι εγω να πω πως άθελά σου προσβάλεις... Ή για να στο θέσω με την δική σου ροή... Κάποιοι προσβάλονται από αυτά που γράφεις και δεν έχουν την μύγα...
Μην είσαι τόσο απόλυτος!


Σχόλιο από DITHEN (22.11.2008)
heartbreak-kid, ειμαι ενας απο αυτους που την συγκεκριμενη μερα τολμησα κι εγω νιωθοντας μια αναγκη να την "τιμησω", να εκφρασω καποιες σκεψεις σε ενα post! Και ειναι η αληθεια οτι εισεπραξε καποια ομορφα σχολια απο οσους με τιμησαν με το να του δωσουν λιγη σημασια διαβαζοντας το!

Ωστοσο, συμφωνω απολυτα με το νοημα του σημερινου post σου, και επαυξανω για ολους εμας που το μονο οπλο που επιτρεπουμε πλεον στον εαφτο μας να χρησιμοποιει για να νιωθουμε οτι κανουμε μια καποια επανασταση ειναι καποια post σε καποιες ιστοσελιδες, την ωρα που καθομαστε καλα στο βαθουλωμα του καναπε μας, νομιζομενοι οτι καναμε το καθηκον μας και καθαρισαμε!

Η συζητηση ειναι μεγαλη, και ο καθε ενας εχει και μια σωστη αποψη να προσφερει, διοτι σε τετοιες συζητησεις ολες οι πλευρες εχουν δικαιο! Απο την αποψη ο,τι αυτο ειναι το μονο οπλο και ευκαιρια ελευθερης εκφρασης που μας απεμεινε και ο,τι οι blogers ειναι η νεα μορφη επαναστασης, μεχρι αυτους που θα πουν οτι αν δεν μυρισεις την εντονη οσμη των δακρυγονων και να νιωσεις στην πλατη σου το γκλοπ του Μπατσου επανασταση δεν βιωσες!

Το θεμα ειναι οτι ο καθε ενας στην ζωη το παλευει οπως μπορει! Ισως ποτε να μην αξιωθουμε να δεχθουμε μια μαχαιρια στο στομαχι σε ενα σινεμα των Εξαρχιων για τα ιδανικα μας και τα πιστευω μας, οπως ο Νικολας ο Ασιμος, αλλα παντα υπαρχει και μια Βασιλικη μετα Τρουλλου στα Εξαρχια που θυμιζει οτι υπαρχουν και εναλλακτικοι τροποι αγωνα και κανενας δεν ξερει ποτε ποιος θα αποδειχθει στο τελος πιο προσφορος!

Κραταω παντως αυτο που ειπες γι αυτους "ποὺ ἐπιδίδονται σὲ ἀγῶνες διαρκείας μέσῳ blogs καὶ προσπαθοῦν νὰ κινητοποιήσουν τοὺς μονίμως εὑρισκομένους εἰς παρατεταμένην χειμερίαν νάρκην. ἕνα τραγούδι, μιὰ φωτογραφεία, μιὰ ἀνἀμνησι...."!

Πολυ μ' αρεσουν τα post σου διοτι παντα με αιχμηρο τροπο θετουν θεματα που περιεχουν πολυ σκεψη και προβληματισμο, ειτε συμφωνει καποιος μαζι, ειτε οχι!

Keep Walking Kid!!


Σχόλιο από Termite (22.11.2008)
Ενα link με την αφίσα υπάρχει;

Περι φυλακισμένων η κουβέντα είναι τεράστια...και έχει βγάλει και αρκετά ωραία συμπεράσματα.

Η ιστορία θα δείξει (τώρα που σταμάτησαν οι κινητοποιήσεις) αν όλα οσα ειπώθηκαν πήγαν στο βρόντο η όχι.Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να έχετε συνδεθεί ως μέλος. Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε ή εδώ για να εγγραφείτε.

Επιστροφή στο blog


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγγραφέας
heartbreak-kid
εξωτερικές εργασίες σε γραφείο τελετώνΠερί Blog
blogs.musicheaven.gr/heartbreak-kid

εμπνευσμένο από την κορυφαία ελληνική ταινία της τελευταίας 25ετίας...Tags
Επίσημοι αναγνώστες (8)
Τα παρακάτω μέλη ενημερώνονται κάθε φορά που ανανεώνεται το blogΓίνε επίσημος αναγνώστης!


Πρόσφατα...


Δημοφιλέστερα...
Αρχείο...


Φιλικά Blogs


    Links    Ανάπτυξη MusicHeaven.gr, Hosting interTEN
    Όροι Χρήσης