1
ελληνική μουσική
online 156·182.115 μέλη


Τυχαίος Όρος: Στιγμή (ή staccato ελαφρύ ή στιγμή προσωδίας)


Η 2η βαθμίδα της μείζονος κλίμακας

επιστροφή

1930