ελληνική μουσική
262 online   ·  203.291 μέληΤυχαίος Όρος: Ρυθμός επτάσημος (ή επίτριτος για τη βυζαντινή μουσική)


Η 2η βαθμίδα της μείζονος κλίμακας

επιστροφή

2303