ελληνική μουσική
204 online   ·  203.486 μέληΤυχαίος Όρος: Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική ή MajoreΗ 3η βαθμίδα της μείζονος κλίμακας

επιστροφή

1811