1
ελληνική μουσική
online 242·180.158 μέλη


Τυχαίος Όρος: Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)

Η 4η βαθμίδα της μείζονος κλίμακας

επιστροφή

1800