0
ελληνική μουσική
online 70·167.852 μέλη


Τυχαίος Όρος: Τετράχορδο σύστημα ή κατά τριφωνία


Η 5η βαθμίδα της μείζονος κλίμακας

επιστροφή

2077