1
ελληνική μουσική
online 127·178.270 μέλη


Τυχαίος Όρος: Γκλισσάντο (Glissando)

Η 7η βαθμίδα της μείζονος κλίμακας

επιστροφή

3731