ελληνική μουσική
297 online   ·  204.192 μέληΤυχαίος Όρος: Καντάτα (Cantata)

βλ. στον όρο: "Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική η Majore"

επιστροφή

2267