ελληνική μουσική
271 online   ·  202.770 μέληΤυχαίος Όρος: Α καπέλα (ιταλ. a cappella)

βλ. στον όρο: "Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική η Majore"

επιστροφή

2196