0
ελληνική μουσική
online 227·178.129 μέλη


Τυχαίος Όρος: Αρση

βλ. στον όρο: "Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική η Majore"

επιστροφή

1840