ελληνική μουσική
online 259·199.552 μέλη


Τυχαίος Όρος: Φούγκα

βλ. στον όρο: "Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική η Majore"

επιστροφή

2066