1
ελληνική μουσική
online 189·174.500 μέλη


Τυχαίος Όρος: Μετρονόμος

βλ. στον όρο: "Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική η Majore"

επιστροφή

1820