ελληνική μουσική
online 333·200.241 μέλη


Τυχαίος Όρος: Χροιά

βλ. στον όρο: "Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική η Majore"

επιστροφή

2094