0
ελληνική μουσική
online 187·172.876 μέλη


Τυχαίος Όρος: Αναδίπλωση

βλ. στον όρο: "Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική η Majore"

επιστροφή

1795