0
ελληνική μουσική
online 500·181.924 μέλη


Τυχαίος Όρος: Τρόπος

βλ. στον όρο: "Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική η Majore"

επιστροφή

1861