ελληνική μουσική
212 online   ·  205.170 μέλη


Τυχαίος Όρος: Minore

βλ. στον όρο: "Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική η Majore"

επιστροφή

2329