0
ελληνική μουσική
online 129·180.296 μέλη


Τυχαίος Όρος: Κλίμακες ή σκάλες

Βλ. στον όρο: "Κλίμακα Ελάσσων ή Minore

επιστροφή

1858