ελληνική μουσική
online 357·199.940 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Τρίχορδο Σύστημα ή κατά διφωνίαΤυχαίος Όρος: Ηχος

Βλ. στον όρο «Σύστημα» στην εγκυκλοπαίδεια του ΜΗ


επιστροφή

2450