0
ελληνική μουσική
online 189·183.733 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Τρίχορδο Σύστημα ή κατά διφωνίαΤυχαίος Όρος: Φανταστική κλιμακα

Βλ. στον όρο «Σύστημα» στην εγκυκλοπαίδεια του ΜΗ


επιστροφή

2173