ελληνική μουσική
275 online   ·  207.332 μέλη


Τυχαίος Όρος: Σύζευξη συναφείας (ή προσωδίας ή legato) με στιγμή ή staccato βαρύ

Στην Ευρωπαϊκή Μουσική, βαθμίδες είναι οι φθόγγοι που σχηματίζουν τη μείζονα σκάλα. Βαθμίδες επίσης ονομάζονται και οι φθόγγοι που σχηματίζουν τις κλίμακες και στην Βυζαντινή Μουσική. Η 8η βαθμίδα της σκάλας αυτής είναι ουσιαστικά ίδια με την 1η βαθμίδα, αλλά σε οξύτερη τονικότητα και γίνεται βάση για επακολουθούσα κλίμακα πάνω από την ως άνω κύρια.
Οι βαθμίδες, στην Ευρωπαϊκή Μουσική, εκτός από αριθμό, έχουν και συγκεκριμένο όνομα. Έτσι:
η 1η βαθμίδα ονομάζεται τονική
η 2η : επιτονική
η 3η: μέση
η 4η :υποδεσπόζουσα
η 5η: δεσπόζουσα
η 6η: επιδεσπόζουσα
η 7η: προσαγωγέας και
η 8η: τονική

Οι βαθμίδες διαιρούνται σε κύριες (που είναι: η 1η, η 4η και η 5η) και σε δευτερεύουσες (: 2η, 3η, 6η, 7η)

Βιβλιογραφία: Γεωργίου Διαμαντή, «Η κλασική θεωρία της μουσικής», εκδ. Φ. Νάκα 2001,
Θεόδωρου Σακελλαρίου, «Εισαγωγή στη φιλολογία της μουσικής» εκδ. Παν/μιου Ιωαννίνων,
Διαμαντή Μαυραγάνη, «Μουσική ανθοδέσμη», εκδ1968.

επιστροφή

8693

Αυτά τα διάβασες;