1
ελληνική μουσική
online 176·177.747 μέλη


Τυχαίος Όρος: Τετράχορδο σύστημα ή κατά τριφωνία

Το Κοράλ είναι ενας σύντομος θρησκευτικός ύμνος της Δύτικης Εκκλησίας με χαρακτήρα σοβαρό και αυστηρό, σε μέτρια ή αργή ρυθμική αγωγή, για μια φωνή ή εναρμονισμένο για τετράφωνη μικτή χορωδία.Μορφολογικά το Κοράλ χαρακτηρίζεται από μικρές μουσικές φράσεις που καταλήγουν συνήθως σε κάποια πτώση.Οι μικρές μουσικές αυτές φράσεις χωρίζονται μεταξύ τους με "κορώνα" στη τελευταία τους νότα.


Βιβλιογραφια. «Το μουσικό τονικό σύστημα 2 – Η αρμονία της μουσικής, Αμάραντος Αμαραντίδης (μουσικός εκδ. οίκος Κ. Παπαγρηγορίου – Χ.Νάκας, Αθήνα, 1990)επιστροφή

4609