0
ελληνική μουσική
online 117·180.292 μέλη


Τυχαίος Όρος: Διαπασών Βαρεία

Σύνθεση για καθορισμένο αριθμό φωνών, αποκορύφωμα της πολυφωνικής-αντιστικτικής γραφής.

επιστροφή

2333