ελληνική μουσική
online 237·200.222 μέλη


Τυχαίος Όρος: Κλίμακες Συγγενείς ή Γειτονικές

Σύνθεση για καθορισμένο αριθμό φωνών, αποκορύφωμα της πολυφωνικής-αντιστικτικής γραφής.

επιστροφή

2632