ελληνική μουσική
online 221·199.720 μέλη


Τυχαίος Όρος: Καθυστέρηση

Σύνθεση για καθορισμένο αριθμό φωνών, αποκορύφωμα της πολυφωνικής-αντιστικτικής γραφής.

επιστροφή

2605