ελληνική μουσική
190 online   ·  202.821 μέληΤυχαίος Όρος: Σύζευξη διαρκείας (ή υφέν για την βυζαντινή μουσική)

Εισαγωγικό κομμάτι, προηγείται μιας άλλης σημαντικότερης σύνθεσης.

επιστροφή

2507