ελληνική μουσική
online 257·201.055 μέλη


Τυχαίος Όρος: Κλίμακα ελάσσων ή minore

Εισαγωγικό κομμάτι, προηγείται μιας άλλης σημαντικότερης σύνθεσης.

επιστροφή

2368