0
ελληνική μουσική
online 135·174.293 μέλη


Τυχαίος Όρος: Κλίμακα Διατονική βυζαντινής μουσικής

Αναφέρεται στον ρυθμό δηλαδή είναι ένα ενορχηστρωμένο χαρακτηριστικό που επαναλαμβάνεται σε ένα τραγούδι.

επιστροφή

1037