0
ελληνική μουσική
online 224·176.480 μέλη


Τυχαίος Όρος: Mordant ή mordente

Αναφέρεται στον ρυθμό δηλαδή είναι ένα ενορχηστρωμένο χαρακτηριστικό που επαναλαμβάνεται σε ένα τραγούδι.

επιστροφή

1061