0
ελληνική μουσική
online 438·173.042 μέλη


Τυχαίος Όρος: Καθυστέρηση

Αναφέρεται στον ρυθμό δηλαδή είναι ένα ενορχηστρωμένο χαρακτηριστικό που επαναλαμβάνεται σε ένα τραγούδι.

επιστροφή

1023