ελληνική μουσική
online 315·200.272 μέλη


Τυχαίος Όρος: Επέρειση ή αποτζιατούρα (ιταλ. Appoggiatura)

Αναφέρεται στον ρυθμό δηλαδή είναι ένα ενορχηστρωμένο χαρακτηριστικό που επαναλαμβάνεται σε ένα τραγούδι.

επιστροφή

1352