ελληνική μουσική
279 online   ·  207.316 μέλη


Τυχαίος Όρος: Απήχημα

Γίνεται μόνο στις φυσαρμόνικες χωρίς βαλβίδες (πχ όχι στις χρωματικές) , ρουφώντας στην οπή , δοθέντος ότι το γλωσσίδιο draw της οπής είναι χαμηλότερα από το γλωσσίδιο blow ( στις οπές 7-10 : C-B , E-D,G-F,C-A) και τότε δονείται το γλωσσίδιο blow παρ? όλο που ρουφάμε, ?πνίγοντας? το γλωσσίδιο draw και παράγει ήχο ένα ημιτόνιο ψηλότερα. Πχ στην οπή C-B με overdrawing παράγεται η C#=Db. Εδώ ο σωστός εργοστασιακός συντονισμός των γλωσσιδίων είναι κρίσιμος διότι τα γλωσσίδια αυτά είναι πολύ κοντά σε μήκος και το overdrawing είναι δύσκολο διότι τα μικρού μήκους γλωσσίδια draw είναι δύσκολο να στραγγαλιστούν.

επιστροφή

2381

Αυτά τα διάβασες;