ελληνική μουσική
302 online   ·  202.770 μέλη

αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)Τυχαίος Όρος: Αναδίπλωση

βλ. στη λέξη "Σύζευξη διαρκείας"

επιστροφή

2165