ελληνική μουσική
172 online   ·  203.747 μέλη

αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)Τυχαίος Όρος: Τρίλια (trille)

βλ. στη λέξη "Σύζευξη διαρκείας"

επιστροφή

2230