0
ελληνική μουσική
online 250·177.987 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)Τυχαίος Όρος: Χαμηλή

βλ. στη λέξη "Σύζευξη διαρκείας"

επιστροφή

1745