ελληνική μουσική
283 online   ·  205.170 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)Τυχαίος Όρος: Κλίμακες Χρωματικές Βυζαντινής Μουσικής

βλ. στη λέξη "Σύζευξη διαρκείας"

επιστροφή

2314