ελληνική μουσική
online 337·199.940 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)Τυχαίος Όρος: Ασματική μορφή

βλ. στη λέξη "Σύζευξη διαρκείας"

επιστροφή

2009