ελληνική μουσική
online 280·201.059 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)Τυχαίος Όρος: Διαπασών Βαρεία

βλ. στη λέξη "Σύζευξη διαρκείας"

επιστροφή

2064