ελληνική μουσική
242 online   ·  203.291 μέλη

αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)Τυχαίος Όρος: Υπορροή

βλ. στη λέξη "Σύζευξη διαρκείας"

επιστροφή

2203