ελληνική μουσική
263 online   ·  204.192 μέλη

αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)Τυχαίος Όρος: Μετρονόμος

βλ. στη λέξη "Σύζευξη διαρκείας"

επιστροφή

2260