0
ελληνική μουσική
online 262·176.409 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)Τυχαίος Όρος: Διαπασών Βαρεία

βλ. στη λέξη "Σύζευξη διαρκείας"

επιστροφή

1734