ελληνική μουσική
208 online   ·  202.821 μέλη

αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Γκλισσάντο (Glissando)Τυχαίος Όρος: Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)

Ανήκει στους «καλλωπισμούς» (βλ. στο για την έννοια των καλλωπισμών, στο σχετικό όρο στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ). Πρόκειται για μια σειρά από χρωματικές ή διατονικές νότες που ενώνουν δύο κύριους φθόγγους και οφείλουν να παιχθούν μέσα στο tempo του μέτρου.
Συμβολίζεται με μία ζιγκ – ζαγκ γραμμή ( ~~~~~~~) που ξεκινά από τον έναν κύριο φθόγγο και καταήγει στον άλλον κύριο φθόγγο που ενώνει.
Να σημειωθεί ότι το πιάνο μπορεί να παίξει σε γκλισσάντο μόνο τις φυσικές νότες της κλίμακας του do, ενώ τα έγχορδα με ευκολία μπορούν να παίξουν σε γκλισσάντο χρωματικές νότες.

Βιβλιογραφία: Γεωργίου Διαμαντή, «Η κλασική θεωρία της μουσικής», εκδ. Φ. Νάκα 2001,
Θεόδωρου Σακελλαρίου, «Εισαγωγή στη φιλολογία της μουσικής» εκδ. Παν/μιου Ιωαννίνων,
Διαμαντή Μαυραγάνη, «Μουσική ανθοδέσμη», εκδ1968.

επιστροφή

4079