ελληνική μουσική
173 online   ·  203.747 μέληΤυχαίος Όρος: Κλίμακες Εναρμόνιες Βυζαντινής Μουσικής

βλ Για staccato ελαφρύ: στη λέξη "στιγμή" και για staccato βαρύ στο: "σύζευξη συναφείας ή προσωδίας με στιγμή", στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

επιστροφή

2823