ελληνική μουσική
263 online   ·  204.192 μέληΤυχαίος Όρος: Κλίμακες Σχετικές

βλ Για staccato ελαφρύ: στη λέξη "στιγμή" και για staccato βαρύ στο: "σύζευξη συναφείας ή προσωδίας με στιγμή", στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

επιστροφή

2849