ελληνική μουσική
online 256·199.933 μέλη


Τυχαίος Όρος: Κλίμακα ελάσσων ή minore

βλ Για staccato ελαφρύ: στη λέξη "στιγμή" και για staccato βαρύ στο: "σύζευξη συναφείας ή προσωδίας με στιγμή", στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

επιστροφή

2606