ελληνική μουσική
255 online   ·  205.170 μέλη


Τυχαίος Όρος: Mordant ή mordente

βλ Για staccato ελαφρύ: στη λέξη "στιγμή" και για staccato βαρύ στο: "σύζευξη συναφείας ή προσωδίας με στιγμή", στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

επιστροφή

2905