1
ελληνική μουσική
online 315·176.404 μέλη


Τυχαίος Όρος: Αντιχρονισμός

βλ Για staccato ελαφρύ: στη λέξη "στιγμή" και για staccato βαρύ στο: "σύζευξη συναφείας ή προσωδίας με στιγμή", στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

επιστροφή

2285