1
ελληνική μουσική
online 124·176.259 μέλη


Τυχαίος Όρος: Καθυστέρηση

βλ. στη λέξη "επιμήκης στιγμή" στην εγκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

επιστροφή

1553