ελληνική μουσική
375 online   ·  207.335 μέλη


Τυχαίος Όρος: Χρόνος ή tempo

βλ. στη λέξη "επιμήκης στιγμή" στην εγκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

επιστροφή

2242

Αυτά τα διάβασες;