ελληνική μουσική
online 276·199.723 μέλη


Τυχαίος Όρος: Διαστολή

βλ. στη λέξη "επιμήκης στιγμή" στην εγκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

επιστροφή

1771