ελληνική μουσική
285 online   ·  202.764 μέληΤυχαίος Όρος: Αριόζο (Arioso)

βλ. στη λέξη "επιμήκης στιγμή" στην εγκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

επιστροφή

1887