ελληνική μουσική
231 online   ·  203.276 μέληΤυχαίος Όρος: Μέτρο

βλ. στη λέξη "επιμήκης στιγμή" στην εγκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

επιστροφή

1915