ελληνική μουσική
309 online   ·  205.170 μέλη


Τυχαίος Όρος: Επιμήκης στιγμή (ή martele)

βλ. στον όρο: "Αλλοίωση φθόγγου"

επιστροφή

2916