1
ελληνική μουσική
online 115·176.260 μέλη


Τυχαίος Όρος: Τετράχορδο σύστημα ή κατά τριφωνία

βλ. στον όρο: "Αλλοίωση φθόγγου"

επιστροφή

2435