1
ελληνική μουσική
online 124·176.259 μέλη


Τυχαίος Όρος: Κλίμακες ή σκάλες

βλ. στον όρο: "Κλίμακα ελάσσων ή minore"

επιστροφή

1977