1
ελληνική μουσική
online 265·172.899 μέλη


Τυχαίος Όρος: Κλίμακες Σχετικές

βλ. στον όρο: "Κλίμακα ελάσσων ή minore"

επιστροφή

1939