ελληνική μουσική
135 online   ·  203.488 μέληΤυχαίος Όρος: Σύζευξη προσωδίας ή συναφείας (ή Legato)

βλ. στον όρο: "Κλίμακα ελάσσων ή minore"

επιστροφή

2458