ελληνική μουσική
online 369·199.936 μέλη


Τυχαίος Όρος: Επιτονική

βλ. στον όρο: "Κλίμακα ελάσσων ή minore"

επιστροφή

2274