0
ελληνική μουσική
online 242·177.877 μέλη


Τυχαίος Όρος: Ελλιπές μέτρο

βλ. στον όρο: "Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική ή Majore"

επιστροφή

2535