0
ελληνική μουσική
online 294·174.526 μέλη


Τυχαίος Όρος: Τονισμοί

βλ. στον όρο: "Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική ή Majore"

επιστροφή

2501