ελληνική μουσική
online 348·200.228 μέλη


Τυχαίος Όρος: Κλίμακα ελάσσων ή minore

βλ. στον όρο: "Κλίμακα Μείζων ή Διατονική ή Φυσική ή Majore"

επιστροφή

2894