ελληνική μουσική
119 online   ·  205.826 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Κλίμακες ΣχετικέςΤυχαίος Όρος: Overdrawing

Όλες οι μείζονες κλίμακες δίνουν τη βάση ώστε να διαμορφωθούν οι ελάσσονες, καθώς αυτές οι τελευταίας διαμορφώνονται, όπως είδαμε, από τους ήχους, κατά βάση, της μείζονος έχοντας ως πρώτη τους βαθμίδα όμως την 6η αυτής. Επομένως λέμε ότι η μείζων κλίμακα και η ελάσσων που δημιουργείται από αυτήν είναι σχετικές κλίμακες. Για παράδειγμα η μείζων κλίμακα του sol είναι σχετική με την ελάσσονα κλίμα του mi.


ΕΝΑΡΜΟΝΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ:
λέγονται δύο κλίμακες που οι βαθμίδες τους αποτελούνται από εναρμόνιους φθόγγους (δηλαδή φθόγγους που βρίσκονται σε ταυτοφωνία,(βλ. σχετικά στον όρο: «ταυτοφωνία» και στον όρο «εναρμόνιοι φθόγγοι»), π.χ. mi# και fa είναι έναρμόνιοι φθόγγοι, καθώς παράγουν τον ίδιο ήχο..
Έτσι, από τις μείζονες κλίμακες, εκείνες που είναι εναρμονίες είναι οι εξής:
η Si με τη Do ύφεση
η Fa# με τη Sol ύφεση και
η Do# με τη Re ύφεση.
Βιβλιογραφία:Γιώργου Διαμαντή, "Η κλασική θεωρία της μουσικής", εκδ. Φίλιππος Νάκας, 2001, Σακελλαρίου Θεοδώρου, «Εισαγωγή στη φιλολογία της Μουσικής»

επιστροφή

11628

Αυτά τα διάβασες;