ελληνική μουσική
95 online   ·  202.765 μέλη

Κορυφαίο Βιογραφικό

jorge
Musantiquus , Administrator
Chat
14.10.2004, 10:41
Ένας από τους πιο ...μορφωμένους ανθρωπους στον κόσμο ψάχνει για δουλειάΠροσωπικές πληροφορίες
Οικογενειακή κατάσταση: Ανύπαντρος
Ηλικία: 37
Τόπος γέννησης: Τρίπολη Αρκαδίας
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Θέση
Οποιαδήποτε εποπτική ή βοηθητική θέση σχετική με όσα αναφέρονται παρακάτω. Θέσεις Βοηθού Μηχανικού, Βοηθού Εργοδηγού, Βοηθού Υπευθύνου Παραγωγής, Βοηθού Τμηματάρχη, Βοηθού Προϊσταμένου, σαν συνεργάτης, σαν σύμβουλος, με ελεύθερο ή ελαστικό ωράριο κλπ
Σπουδές
1977 - 1983
2ο Γενικό Λύκειο Αθηνών με βαθμό Απολυτηρίου 16 «Λίαν Καλώς»
1983 - 1988
Τ.Ε.Ι Αθήνας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Μηχανολογίας, Ενεργειακός Τομέας με Βαθμό «Καλώς», 5,99
1988 - 1989
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ Σεμινάριο 480 ωρών
«Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
με περιεχόμενα:
Πληροφοριακά Συστήματα, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Τεχνικές Προγραμματισμού, Λειτουργικά Συστήματα, Βάσεις Δεδομένων, Δίκτυα, Αρχές Ανάλυσης Συστημάτων, Γλώσσες Προγραμματισμού τα οποία κατέχω σε άριστο βαθμό και πρακτικά και θεωρητικά
1989 - 1990
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ Σεμινάριο 350 ωρών
«Χειριστές Συστημάτων CAD-Autocad»
με περιεχόμενα:
Χρήση του Autocad ver12, 13, Συστήματα CAD/CAM, Ρομποτική και Προγραμματισμό Ρομποτικών Μηχανών, Οργάνωση Παραγωγής-Ευέλικτα Συστήματα, Προγραμματισμό CNC Εργαλειομηχανών, Γλώσσες Προγραμματισμού Εργαλειομηχανών τα οποία κατέχω σε άριστο βαθμό και πρακτικά και θεωρητικά
Περίληψη προσόντων/Ικανότητες
Διαθέτω πληθώρα γνώσεων πάνω σε πολλά και διαφορετικά αντικείμενα. Είμαι ένα από τα πλέον μορφωμένα άτομα στον κόσμο. Μπορώ άμεσα και με μεγάλη ευκολία να εργασθώ στις παρακάτω θέσεις, (ενδεικτικά αναφέρονται μερικές):
· Σαν βοηθός οποιουδήποτε Μηχανολόγου ΑΕΙ ή ΤΕΙ
· Σαν Σχεδιαστής οποιουδήποτε τύπου σχεδίου με μεγάλη παραγωγή ανά ημέρα
· Σαν μελετητής-σχεδιαστής σε Τμήμα Μελετών-Καινοτομιών
· Σαν βοηθός Υπευθύνου Συνεργείου
· Σαν βοηθός Μηχανικού Αυτοκινήτων
· Σαν βοηθός Τεχνικού Διευθυντή Εργοστασίου ή Αντιπροσωπείας Αυτοκινήτων ή Εμπορίας Μηχανημάτων
· Διαθέτω μεγάλη ευκολία στον εντοπισμό λαθών τα οποία περνούν απαρατήρητα από πολλούς
· Επίσης, βρίσκω πρωτότυπες λύσεις, και σε άλυτα προβλήματα, με άριστα αποτελέσματα
· Σαν Επιμορφωτής Τεχνικών και Εργαζομένων
· Σε εντοπισμό λαθών προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή
· Σε εντοπισμό λαθών εκπονούμενων μελετών (μηχανολογικών-οικονομοτεχνικών-οργάνωσηςπαραγωγής-χρονοδιαγράμματος συντήρησης)
· Στην εκπόνηση, μηχανολογικής-οικονομοτεχνικής-οργάνωσης παραγωγής, μελέτης, βάση κάποιου υποδείγματος ή και ανεξάρτητα
· Στην εκπόνηση πρότασης βελτίωσης αυτοκινήτων
· Στην σχεδίαση και μελέτη μοντέλων αυτοκινήτων
· Σε Τμήμα Συντήρησης Εργοστασίου ή Βιοτεχνίας, είτε σαν Προϊστάμενος είτε σαν Εργαζόμενος
· Σε Ομάδα Μηχανικών Παραλαβής Αυτοκινήτων Συνεργείου, είτε σαν υπεύθυνος είτε σαν εργαζόμενος και σε ομάδα συντήρησης και προληπτικού ελέγχου αυτοκινήτων εταιρείας
· Στον εντοπισμό βλαβών αυτοκινήτων-φορτηγών-ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών εργοστασίου
· Σαν Μεταφραστής Τεχνικών Κειμένων, ιδιαίτερα Μηχανολογίας-Πληροφορικής και πολύ εξειδικευμένων
· Σαν Καθηγητής Μηχανολογίας ή Πληροφορικής
· Στην οργάνωση και έλεγχο Ομάδας ή Συνεργείου Τεχνικών Συντήρησης Εργοστασίου-Συνεργείου Αυτοκινήτων, ομάδων σχετικών με το αντικείμενό μου
· Σε ομάδα προγραμματιστών υπολογιστών
· Στην ανεύρεση πελατών επιχειρήσεων σχετικών με το αντικείμενό μου και άλλων
· Σε διαφημιστικό τμήμα εταιρείας
· Σαν σύμβουλος επιχείρησης
· Σαν συντάκτης περιοδικού
· Σε αναζήτηση υλικού και νέων αγορών μέσω Internet
· Σε έλεγχο και ανάλυση της αγοράς αλουμινίου, σιδηρών κατασκευών και παρεμφερών με το αντικείμενό μου προϊόντων με στόχο την προετοιμασία της επιχείρησης και της παραγωγής για τα επόμενα 2-5 χρόνια
· Σαν στέλεχος ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων διαφόρων εταιρειών
· Στη δημιουργία και διεύρυνση πελατολογίου εταιρείας
Και σε πολλές άλλες, σχετικές με την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία επιχείρησης.
Γλώσσες
Είμαι κάτοχος του διπλώματος Αγγλικών “First Certificate in English” του “University of Cambridge”, τα οποία κατέχω σε άριστο βαθμό και γραπτά και προφορικά.
Χρήση Προγραμμάτων
Γνωρίζω τη χρήση πολλών προγραμμάτων για προσωπικούς υπολογιστές, για επαγγελματική χρήση, ο αριθμός των οποίων φτάνει τις μερικές χιλιάδες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα από αυτά:
· Λειτουργικά Συστήματα: DOS, Windows 98, 2000, XP
· Γλώσσες Προγραμματισμού: Basic, Pascal, Cobol, Fortran την πλειοψηφία των εκδόσεων τους
· Περιβάλλοντα Προγραμματισμού: Visual Basic, Visual Studio, πακέτων της Borland, Visual C κλπ
· Επεξεργαστές Κειμένου: Word 2.0, 6.0, VolksWriter, Workstar 2000, Edit, Professional Writer και μερικούς άλλους
· Βάσεις Δεδομένων: Dbase III, IV, Access και προγραμμάτων σχεδίασης και προγραμματισμού βάσης δεδομένων
· Σχεδιαστικά προγράμματα: Paintbrush, Coreldraw και πολλών άλλων ειδικευμένων
· Μηχανολογικό Σχέδιο: Autocad και περίπου 40 άλλων παρόμοιων προγραμμάτων
· Εκπόνησης Μελετών: Προγραμμάτων της 4Μ και μερικές δεκάδες άλλα
Εργασία
Έχω εργασθεί για μικρές περιόδους 3,5 ημερών έως 1 μήνα σαν βοηθός μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων και για συνολικό χρονικό διάστημα 3 ετών περίπου με στόχο την απόκτηση εμπειρίας, όταν ήμουνα ακόμη στη σχολή και νωρίτερα.
Εκτός αυτού η βασική μου προϋπηρεσία έχει όπως ακολουθεί:
1986-1993
Σε διάφορες θέσεις στην Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου ΕΛΒΑΛ Α.Ε, τμήμα παραλαβών, εξωτερικές εργασίας, σαν βοηθός αποθηκάριου, στην καταμέτρηση υλικών, σε μετρήσεις σχετιζόμενες με την παραγωγή και τη λειτουργία του εργοστάσιου, σε περιοδική συντήρηση κλπ με στόχο πάλι την απόκτηση εμπειρίας
1993-2003 Σαν Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής σε Γυμνάσια και Λύκεια.
Γενικά
Σαν άτομο είμαι ήρεμος χαρακτήρας. Πολύ συμπαθής, δημιουργώ πολύ εύκολα φιλίες και συνεργάζομαι άριστα με οποιονδήποτε. Αποφεύγω να κάνω κάποιες επιπλέον ενέργειες, οι οποίες συχνά γίνονται από ανασφάλεια ή άγχος.
Θέλω να έχω σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες και ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών που θα μου παράσχει κάποιος υπεύθυνος της εταιρείας που θ’ αποφασίσω να εργασθώ. Συχνά κάνω ερωτήσεις σχετικές με την εργασία αλλά περισσότερο για να έχω και κάποια επιπλέον επιβεβαίωση από κάποιον γνώστη της εργασίας ή παλαιότερο. Δεν εκτελώ μια εργασία εάν δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Πάντοτε ελέγχω τ’ αποτελέσματα της εργασίας μου.
Δεν υπάρχει εργασία που να μην μπορώ να εκτελέσω, μετά πάντοτε από εκπαίδευση-ενημέρωση-λύση αποριών, εκτός από μερικές οι οποίες απαιτούν πάρα πολύ υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και εμπειρίας ή είναι εργασίες εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Αναλαμβάνω την εκτέλεση μιας εργασίας μόνο εάν έχω ενημερωθεί πλήρως και σφαιρικά.
Όπου εργάσθηκα ποτέ δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα ενώ πάντοτε εμφανίσθηκε επιπλέον κέρδος για την επιχείρηση.
Μου αρέσει οι συνεργάτες μου να αναφέρονται σαφώς, και εάν γίνεται γραπτά, προς το άτομό μου, για οτιδήποτε θελήσουν ή για οτιδήποτε σχετικό με την εργασία, εμφάνιση προβλήματος κλπ.
Εκτιμώ μια επιχείρηση και τους συνεργάτες μου εφόσον, μετά την πρόσληψη διαπιστώσω ότι, η επιχείρηση είναι πραγματικά καλά οργανωμένη, δεν εμφανίζονται απρόοπτα, οι συνεργάτες μου είναι υπεύθυνα άτομα, σαν και εμένα, ευγενικά, ολιγόλογα, δεν αφήνουν τίποτα ανέλεγκτο και ότι είμαι εξασφαλισμένος, από κάθε άποψη αφού θα έχει φροντίσει η επιχείρηση και οι συνεργάτες μου γι΄ αυτό. Προτιμώ να εργάζομαι με μειωμένο ωράριο.
Επιθυμητές Αποδοχές
Ένα ποσό 1300-1500 Ευρώ θεωρείται το ελάχιστο. Μου έχει προταθεί από διάφορες εταιρείες, 20 τον αριθμό, να με προσλάβουν με 3000, 5000, 10000, μια δε με 30000 Ευρώ μηνιαίες αποδοχές αλλά δεν παρέμεινα γιατί παρ’ ότι είχαν υπερβολικές απαιτήσεις, δεν παρείχαν εκπαίδευση, η οποία ήταν και απαραίτητη.

#1   
revekka
Φθασμένος
Chat
14.10.2004, 11:19
συγνώμη, αλλά είναι πραγματικό βιογραφικό αυτό?
#2   
jorge
Musantiquus , Administrator
Chat
14.10.2004, 12:16
Δεν ξέρω, με email ήρθε. Εγώ πιστεύω πως είναι αληθινό πάντως...
Είναι δεν είναι πάντως, είναι απολαυστικό ε;
#3   
falimento
Σολίστ
Chat
14.10.2004, 12:31
Μα ποιος είναι τέλοσπαντων ο Μόγλης???

Τι λέει το άτομο? 30.000 ευρώ και έφυγε γιατί δεν εκπαιδευόταν???? Δεν πειράζει να του πάρω εγώ τη θέση?

Πάντως μιλάμε το παιδί είναι αστήρ! Θα εισηγηθώ να τον προσλάβουμε στην εταιρεία μιας και ψάχνουμε για σχεδιαστή!! Θα κοστίσει κατι παραπάνω αλλά αξίζει!!"Η μεγάλη γιορτή δεν τελείωσε απλά διεκόπηκε για να συνεχιστεί η επόμενη!! Εις αναμονή λοιπόν!"
[ Το μήνυμα επεξεργάστηκε από: falimento on 14-10-2004 12:33 ]
#4   
revekka
Φθασμένος
Chat
14.10.2004, 16:27
εμ, το καλό το πράμα στοιχίζει
#5   
melitini
Περαστική Νότα
Chat
14.10.2004, 18:51
Εξάλλου ο κύριος το παραδέχεται ο ίδιος πως είναι "ένα από τα πλέον μορφωμένα άτομα στον Κόσμο"!!
Δεν είναι και μικρό πράγμα..
#6   
christ25
Συγχορδία Μινόρε
Chat
14.10.2004, 19:24
bravo tou.mono auto boro na po.prepei na xeis gero stomaxi gia oles autes tis spoudes.sigoura "ksodepse" ta kalitera tou xronia.de nomizo na xei xarei arketa afou "analone"ton eauto tou se ola auta.de leo oles oi gnoseis einai kales alla mi ginomaste ipervolikoi,giati sto telos den ikanopoioumaste me tpt.opos k o tipos.30.000 euro k tou fanikan liga.diladi poso kairo tha perimenei gia na tou protathei douleia oste na xei miniaio eisodima tis areskeias tou?k en telei,ekane oles autes tis spoudes(an odos einai iparkto prosopo)gia na xei kalo mistho?arketoi apo tous anthropous pou trogodai na kanoun tooooosa pragmata de to kanoun epeidi tous aresei,alla epeidi 8eloun na zisoun aneta.tha nai omos eutixismenos pragmatika an vrei douleia me to katallilo eisodima k osos xronos tou menei na ton troei se ekpaideuseis?gousta einai auta.
#7   
MariannaP
Συγχορδία Μινόρε
Chat
15.10.2004, 13:50
Θα τον φάει η ματαιοδοξία αυτό τον άνθρωπο.
Στο επόμενο βιογραφικό του αντί να μετράει τα προγράμματα που ξέρει σε δεκάδες και χιλιάδες, ας τα μετρήσει σε κιλά.
Εγώ τουλάχιστον σαν υπεύθυνη προσωπικού δεν θα προσλάμβανα ποτέ κάποιον που θα μου παρουσίαζε αυτό το βιογραφικό. Οι άνθρωποι που έχουν τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους δεν είναι καθόλου συνεργάσιμοι.
Και στην τελική, μας είπε ότι ξέρει να κάνει χίλια δυό πράγματα.
Αν ο προϊστάμενός του ζητήσει ένα καφεδάκι, τι θα κάνει;
Δεν λέει πουθενά ότι ξέρει να φτιάχνει καφέ!!!
#8   
SteliosG
Φθασμένος
Chat
15.10.2004, 16:43
ποιος βρηκε το βιογραφικο μου και το εστειλε email????????????
#9   
DeLaSane
Συγχορδία Ματζόρε
Chat
15.10.2004, 17:12
an endiaferetai gia douleia kserw kapoion pou zhtaei synergath sth voskh maurwn tragwn. exei kai propotikes anatrofhs kotwn!tou ekana forward to viografiko kai exei katenthousiastei. mou eipe malista pws o kyrios pou ypevalle to viografiko exei akrivws ola ta prosonta pou xreiazetai to epaggelma. o misthos einai diapragmateusimos, alla kineite se poly ypsila gia thn ellada epipeda.
an o endiaferomenos einai atomo sovaro kai endiaferomeno, tote na steilei apeutheias e-mail ston ergodoth(miavoskopoulagaphs@yahoo.co.uk). parakalw mono o endiaferomenos ki oxi kanenas allos (ektos an einai o deuteros pio eksypnos anthrwpos ston kosmo, pou tote xmmm mporei na parei thn thesh an thn aporripsei o viografeas, arkei fysika na kserei ki autos na xeirizetai to word).


#10   
WildCat
Συγχορδία Μινόρε
Chat
15.10.2004, 17:18
Κυκλοφορεί κι άλλο βιογραφικό...Προσέξτε το Υστερόγραφο!!!


> (Αληθινό βιογραφικό που εστάλη στην εταιρία Singular)

> > Καλησπέρα σας!!!
Ονομάζομαι ????????????????????, είμαι 21 ετών και ενδιαφέρομαι για τη θέση εργασίας(-----), που έχετε στην αγγελία, στην εφημερίδα (Χρυσή Ευκαιρία). Εγώ νομίζω κατά 99,99% ότι μπορώ να αποδώσω και να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου, γιατί είμαι πάρα, πάρα, πάρα πολύ πρόθυμη να δουλέψω και ειδικά σε μια τόσο καλή και σοβαρή εταιρία, όπως είναι η δικιά σας...!!!
Θα ήθελα να σας πω επίσης, ότι εκτός από αυτά που γράφω στο βιογραφικό μου, έχω πάρει και δίπλωμα στον "Αυτοματισμό Γραφείου", που σημαίνει ότι έχω μάθει να χειρίζομαι πάρα πολύ καλά τα : Windows(all), MS Office(Word, Excel, Access, PowerPoint κτλ) και επίσης έχω μάθει και "Εμπορική Αλληλογραφία". Και φυσικά όλα αυτά από το I.I.E.K. "Ομηρος".
Οπότε από εδώ και πέρα, εσείς θα με κρίνετε βάσει του βιογραφικού μου και βάσει όσων σας έχω πεί μέχρι στιγμής και ελπίζω να ανταποκρίνομαι στις απαιτήσεις σας και έτσι να με προσλάβετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και ελπίζω να με ειδοποιήσετε τηλεφωνικά, λίαν συντόμως..!!!

Γειά σας

Υ.Γ. Θα ήθελα επίσης να σας πω, ότι από εμφάνιση είμαι πάρα πολύ καλή. Πρέπει επίσης να ξέρετε, ότι ήμουνα και στα καλλιστεία του ANT1, τo 1997 και έπειτα ήμουνα σε 2 πρακτορεία μοντέλων για 2 χρόνια, σαν ενεργό μέλος/μοντέλο δηλαδή.
Φυσικά αυτά δεν τα αναφέρω μέσα στο βιογραφικό μου, γιατί 1on δεν έχουν καμμιά σχέση με το επάγγελμα που έχω σπουδάσει και 2on δεν ξέρω κατά πόσον εσείς θέλετε τα άτομα που θα προσλάβετε να είναι ευπαρουσίαστα κτλ.
Απλώς σας τα αναφέρω στο ΥΓ για να καταλάβετε στο περίπου ποιά και για τι εμφάνιση μιλάω.#11   
Jasmine
Συγχορδία Ματζόρε
Chat
16.10.2004, 03:03
Χαχαχαχαχα έχω πέσει κάτω απ' τα γέλια!!! Μήπως μ' ενα τέτοιο βιογραφικο σαν αυτο που έβαλε ο jorge ή η wildcat, έχω περισσότερες πιθανότητες να βρώ δουλεια?? χεχε τι να πω βρε παιδια, ίσως αυτά να περνάνε πλέον!! Ας το δω κι έτσι...
#12   
Sofia
Φθασμένος
Chat
16.10.2004, 18:19
'Ετσι εξηξείται γιατί δεν μπορώ να βρω μια δουλειά της προκοπής!! Λάθος βιογραφικό στέλνω τόσο καιρό!!
...βέβαια, από την άλλη, εγώ δεν έχω πάρει μέρος και στα καλλιστεία του ΑΝΤ1, ούτε είμουνα σε κανένα πρακτορείο μοντέλων...οπότε ελπίδες δεν έχω!
#13   
maria16
Συγχορδία Μινόρε
Chat
05.11.2004, 02:04
ο τύπος είναι cool και μετριόφρων... Μ'αρέσει! Έχει κανείς διεύθυνση να του στείλω γραπτά συγχαρητήρια γιατί προφορικά δε θα τα θέλει μάλλον....


Β Ο Η Θ Ε Ι Α ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Ε Λ Ε Ο Σ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
#14   
rapunzel
Περαστική Νότα
Chat
07.12.2004, 11:48
Το τελευταίο που κυκλοφορεί. Κορυφαίο!

"ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΟΝΟΜΑ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΟ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 28-12-1978
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΗΜΑΘΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ..........
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ..........


ΣΠΟΥΔΕΣ

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

· ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ 3 ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙ: ΑΝΤΡΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ
· ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΒΟΟΚ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ (ΠΡΙΝ 1 ΧΡΟΝΟ ΑΛΛΑ ΝΑΥΑΓΙΣΑΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ)
· ΔΟΥΛΕΨΑ ΩΣ ΜΠΑΡΜΑΝ ΣΤΑ ΛΑΔΑΔΙΚΑ (ΕΧΩ ΑΝΑΚΥΡΗΧΘΕΙ Ο ΠΙΟ ΩΡΑΙΟΣ ΜΠΑΡΜΑΝ ΣΤΑ ΛΑΔΑΔΙΚΑ) ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΑΛΑΞΙΑ
· ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΚΑΝΩ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ ΜΕ ΤΟΝ ΣΦΥΡΑΚΗ – ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΛΚΑΙΟ
· ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ – ΑΤΟΜΩΝ
· ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ (ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΗΛΙΚΙΑ)
· ΨΗΤΑΣ
· ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
· ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
· ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ
· ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΑΝ ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΣΤΡΙΠΤΙΖ ΑΠΟ ΑΝΤΡΕΣ


ΧΟΜΠΙ

· ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ (ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
· ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΚΑΡΑΤΕ 1 DAN
· KICKBOX 4 ΧΡΟΝΙΑ
· ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΡΑΤΕ
· ΠΑΙΖΩ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΜΑΓΑΖΙ (ΒΡΑΔΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ (DJ) ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
· ΑΠΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΑΠΟ ΠΟΠ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ, ΜΟΤΣΑΡΤ (!!!)"

#15   
falimento
Σολίστ
Chat
07.12.2004, 16:00
Kαλά μιλάμε το παληκάρι είναι πολυτάλαντο!

Α ρε Στελλάρα κρίμα να μη σε έχουμε εδώ στην Αθήνα να απολαύσουμε τα κάλλη σου (ή μάλλον τα κάλη σου!)

Δεν πάμε καλά...
#16   
KIT_KAT
Φθασμένος
Chat
07.12.2004, 18:22
Quote:

Το μέλος rapunzel στις 07-12-2004 στις 11:48 έγραψε:

(ΕΧΩ ΑΝΑΚΥΡΗΧΘΕΙ Ο ΠΙΟ ΩΡΑΙΟΣ ΜΠΑΡΜΑΝ ΣΤΑ ΛΑΔΑΔΙΚΑ)


Εδώ τι θέλει να πει? Πότε διεξήχθη αυτός ο διαγωνισμός?
#17   
Hastaroth
Βετεράνος
Chat
07.12.2004, 23:13
Quote:

Το μέλος rapunzel στις 07-12-2004 στις 11:48 έγραψε:

· ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΚΑΝΩ ΒΙΝΤΕΟ ΚΛΙΠ ΜΕ ΤΟΝ ΣΦΥΡΑΚΗ

Δηλαδή εγώ που έχω συνεργαστεί με τον Σφυράκη (πρίν γίνη φίρμα όμως) τον τρώω στα σημεία;

Οι μουσικές του προτιμησεις πάντως είναι broad spectrum,σάν τα αντιβιοτικά...
#18   
falimento
Σολίστ
Chat
08.12.2004, 18:06
Quote:

Το μέλος KIT_KAT στις 07-12-2004 στις 18:22 έγραψε:

Quote:

Το μέλος rapunzel στις 07-12-2004 στις 11:48 έγραψε:
[i]
(ΕΧΩ ΑΝΑΚΥΡΗΧΘΕΙ Ο ΠΙΟ ΩΡΑΙΟΣ ΜΠΑΡΜΑΝ ΣΤΑ ΛΑΔΑΔΙΚΑ)


Εδώ τι θέλει να πει? Πότε διεξήχθη αυτός ο διαγωνισμός?

[/I]Έχεις χάσει επεισόδια Κατερίνα..

Εδώ διεξήχθη διαγωνισμός για τον πιο ωραίο στο Μusicheaven, όχι για τα Λαδάδικα..
#19   
SteliosG
Φθασμένος
Chat
08.12.2004, 18:30
...εξου και η πανεμορφη φωτο του falimento!!! Ηταν ο νικητης του διαγωνισμου!!!
#20