ελληνική μουσική
386 online   ·  205.667 μέλη

Δακτυλοθεσία για Χειλιαύλι(ν) ή αλλιώς Γαβάλ (Ποντιακή φλογέρα)

atgklarino
Περαστική Νότα
Chat
01.11.2012, 21:31

Η παρακάτω δακτυλοθεσία είναι για Γαβάλ κατασκευασμένο σε νότα ΛΑ.

 

ΛΑ

ΛΑ#

ΣΙ

ΝΤΟ

ΝΤΟ#

ΡΕ

ΡΕ#

ΜΙ

ΦΑ

ΦΑ#

ΣΟΛ

ΣΟΛ#

ΛΑ

ΛΑ#

ΣΙ

ΝΤΟ

ΝΤΟ#

ΡΕ

ΡΕ#

ΜΙ

ΦΑ

ΦΑ#

ΣΟΛ

ΣΟΛ#

ΛΑ

ΛΑ#

Κ

K

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Α

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

ΜΚ

Α

Α

Κ

K

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

ΜΚ

Α

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

ΜΚ

Α

Α

Α

Α

Κ

K

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

ΜΚ

Α

Α

Α

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

ΜΚ

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Κ

Κ

K

Κ

Κ

Κ

ΜΚ

Α

Α

Α

Α

Α

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Κ

Α

Α

Κ

Κ

Κ

Α

Α

Α

Κ

Κ

K

Κ

Κ

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Κ

Κ

Κ

ΜΚ

Α

Κ

Α

Α

Κ

Κ

Α

Α

Α

Κ

Κ

MK

ΜΚ

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Α

Κ

Κ

ΜΚ

Α

Α

Α

Α

Α

Κ

Κ

Κ

Α

Α

Α

Κ

Όπου Κ η τρύπα κλειστή.

Όπου ΜΚ η τρύπα μισή κλειστή.

Όπου Α η τρύπα ανοιχτή.

Στις πρώτες ΛΑ# και ΣΙ η 6η τρύπα είναι πεισσότερο και λιγότερο κλειστή αντίστοιχα.

Η διερεύνιση έγινε με το AP TUNER.

[ τροποποιήθηκε από τον/την atgklarino, 16-01-2013 18:54 ]


#1   


Αυτά τα διάβασες;