ελληνική μουσική
340 online   ·  207.328 μέλη

Σε ποιες κλίμακες ανήκουν τα διαστήματα.

Marauderking
Περαστική Νότα
Chat
24.10.2014, 13:20

 Φίλοι της μουσικής χρειάζομαι βοήθεια όπως καταλαβαίνεται από τον τίτλο περιμένω βοήθεια!


#1   
STEFANOS604
Βετεράνος
Chat
24.10.2014, 14:27

Η ερώτηση σου είναι αόριστη. Διαστήματα έχουν όλες οι κλίμακες…...

Πιστεύω η παρακάτω φωτογραφία να βοηθήσει


#2   
Nikoletta1
Περαστική Νότα
Chat
27.10.2014, 16:53

Διάστημα είναι η απόσταση ανάμεσα σε δύο νότες με διαφορετικό όνομα (π.χ. διάστημα 5ης= ντο-σολ, διάστημα 2ης= ντο-ρε). Όλες οι κλίμακες έχουν διαστήματα. Στην περίπτωση των κλιμάκων μιλάμε για Τόνους, Ημιτόνια και Τριημιτόνια, όχι γενικά για διαστήματα. Η διαδοχή αυτών των συγκεκριμένων διαστημάτων είναι που καθορίζει το είδος της κλίμακας που είμαστε.

[ τροποποιήθηκε από τον/την Nikoletta1, 27-10-2014 16:57 ]


#3   
Nikoletta1
Περαστική Νότα
Chat
27.10.2014, 17:12
Η ερώτηση μου θυμίζει άσκηση σε μάθημα θεωρίας "Σε ποιές κλίμακες ανήκουν τα παρακάτω διαστήματα:" και ακολουθεί πεντάγραμμο με συγκεκριμένα διαστήματα, όπου καλούμαστε να αναγνωρίσουμε...
#4   
killbill2
Σολίστ
Chat
10.11.2014, 15:39

Η ερώτηση δεν είναι καθόλου αόριστη αλλά πολύ συγκεκριμένη. Αυτό που ρωτάει ο φίλος Marauderking είναι αν σου δώσω ένα διάστημα πχ ΝΤΟ-ΜΙ να μου πεις σε ποιες ματζόρε και ποιες ελάσσονες κλίμακες θα το συναντήσω.

μια περιγραφή του τρόπου εύρεσης των κλιμάκων υπάρχει εδώ http://pentagrammo.blogspot.gr/2012/10/blog-post.html

Όμως αυτά που περιγράφονται εκεί είναι αρκετά πολύπλοκα και χρονοβόρα.

Έχω επινοήσει μια δική μου μέθοδο και την παραθέτω:

Α1. Εύρεση ματζόρε κλιμάκων

Εξετάζουμε με τη σειρά τις κλίμακες με διέσεις και μετά τις κλίμακες με υφέσεις.

Παίρνουμε με τη σειρά τις κλίμακες, που ο οπλισμός τους ικανοποιεί το διάστημα.

παρατήρηση: Αν συναντήσουμε μια κλίμακα που ο οπλισμός της περιέχει σημείο αλλοίωσης που χαλάει το διάστημα, τότε προφανώς δεν θα μας κάνουν ούτε οι υπόλοιπες κλίμακες στη σειρά.

 

Α2. Εύρεση ελάσσονων κλιμάκων

Δοκιμάζουμε τη σχετική ελάσσονα κάθε ματζόρε που βρήκαμε στο προηγούμενο βήμα. Συγκεκριμένα αρκεί να εξετάσουμε την 6η & 7η βαθμίδα μήπως «χαλάει» το διάστημα.

Επίσης εξετάζουμε τις ελάσσονες εκείνες οι οποίες στην 7η βαθμίδα έχουν μια από τις νότες του διαστήματος.

 

Παράδειγμα 1

Εστω το διάστημα ΝΤΟ-ΜΙ. Σε ποιες μείζονες και ελάσσονες το συναντάμε;

 

ματζόρε με διέσεις:

ΝΤΟ ματζόρε θα την πάρω; ΝΑΙ αφού δεν έχει οπλισμό άρα όλες οι νότες είναι φυσικές

ΣΟΛ ματζόρε θα την πάρω; ΝΑΙ αφού ο οπλισμός της είναι ΦΑ# και όλες οι άλλες νότες φυσικές

ΡΕ ματζόρε θα την πάρω; ΟΧΙ γιατί έχει οπλισμό ΦΑ#, ΝΤΟ# που χαλάει το διάστημα.

άρα δεν θα πάρω άλλη κλίμακα ματζόρε με διέσεις

 

ματζόρε με υφέσεις:

ΦΑ ματζόρε θα την πάρω; ΝΑΙ αφού έχει οπλισμό ΣΙb και όλες οι άλλες νότες φυσικές

ΣΙb ματζόρε θα την πάρω; ΟΧΙ γιατί έχει οπλισμό ΣΙb, ΜΙb που χαλάει το διάστημα

άρα δεν θα πάρω άλλη κλίμακα ματζόρε με υφέσεις.

 

ελάσσονες:

ΛΑ ελάσσονα θα την πάρω; ΝΑΙ αφού η 6η – 7η βαθμίδα είναι οκ

ΜΙ ελάσσονα θα την πάρω; ΝΑΙ αφού η 6η – 7η βαθμίδα είναι οκ

ΡΕ ελάσσονα θα την πάρω; ΟΧΙ αφού έχω 6η-7η βαθμίδα ΣΙb-ΡΕb που δεν συμπεριλαμβάνει το διάστημά μας.

Επιπλέον δοκιμάζουμε τις:

ΦΑ ελάσσονα γιατί έχει 7η βαθμίδα ΜΙ. θα την πάρω; ΝΑΙ

ΝΤΟ# ελάσσονα γιατί έχει 7η βαθμίδα ΝΤΟ. θα την πάρω; ΟΧΙ

 

Παράδειγμα 2

ΣΟΛ#-ΣΙ σε ποιες κλίμακες ματζόρε και μινόρε το συναντάμε;

 

ματζόρε κλίμακες με διέσεις

ΝΤΟ θα την πάρω; ΟΧΙ γιατί δεν περιέχει ΣΟΛ# ο οπλισμός

ΣΟΛ θα την πάρω; ΟΧΙ γιατί δεν περιέχει ΣΟΛ# ο οπλισμός

ΡΕ θα την πάρω; ΟΧΙ γιατί δεν περιέχει ΣΟΛ# ο οπλισμός

ΛΑ θα την πάρω; ΝΑΙ γιατί έχει οπλισμό ΦΑ#, ΝΤΟ#, ΣΟΛ#

ΜΙ θα την πάρω; ΝΑΙ γιατί έχει οπλισμό ΦΑ#, ΝΤΟ#, ΣΟΛ#, ΡΕ#

ΣΙ θα την πάρω; ΝΑΙ γιατί έχει οπλισμό ΦΑ#, ΝΤΟ#, ΣΟΛ#, ΡΕ#, ΛΑ#

ΦΑ# θα την πάρω; ΝΑΙ γιατί έχει οπλισμό ΦΑ#, ΝΤΟ#, ΣΟΛ#, ΡΕ#, ΛΑ#, ΜΙ#

ΝΤΟ# θα την πάρω; ΟΧΙ γιατί έχει οπλισμό ΦΑ#, ΝΤΟ#, ΣΟΛ#, ΡΕ#, ΛΑ#, ΜΙ#, ΣΙ# που χαλάει το διάστημα.

 

ματζόρε κλίμακες με υφέσεις

ΦΑ θα την πάρω; ΟΧΙ γιατί έχει οπλισμό ΣΙb που χαλάει το διάστημα.

άρα σταματάμε και δεν παίρνουμε καμία άλλη.

 

Ελάσσονες:

ΦΑ# ελάσσονα ΝΑΙ

ΝΤΟ# ελάσσονα ΟΧΙ

ΣΟΛ# ελάσσονα ΝΑΙ

ΡΕ# ελάσσονα ΝΑΙ

 

επιπλέον δοκιμάζουμε την ΝΤΟ ελάσσονα γιατί έχει στην 7η βαθμίδα ΣΙ. Όμως είναι κλίμακα με υφέσεις που δεν περιέχει το ΣΟΛ#, άρα δεν θα την πάρουμε. Σημείωση: παρατηρούμε ότι η ΝΤΟ ελάσσονα (στο πιάνο) περιέχει τις εναρμόνιες νότες του διαστήματος ΣΟΛ#-ΣΙ. παρόλα αυτά δεν την παίρνουμε γιατί θέλουμε να ανήκουν οι νότες με τα σημεία αλλοίωσης που δόθησαν στο διάστημα.

 

Επιπλέον δοκιμάζουμε την ΛΑ ελάσσονα που περιέχει ΣΟΛ# στην 7η βαθμίδα. Στην ανιούσα όμως δεν θα συναντήσουμε το διάστημα ΣΟΛ#-ΣΙ.

Δεν έχω ιδιαίτερες σπουδές στην θεωρία, αλλά σκέφτηκα τον παραπάνω τρόπο.

Ας μας πει και η Νικολέττα1 που μάλλον φαίνεται πιο σχετική, με ποιόν τρόπο το βρίσκει.


#5   


Αυτά τα διάβασες;