ελληνική μουσική
342 online   ·  204.738 μέλη

Πιστευετε στα ζωδια??

Orfeus
Μουσικοπαραδεισένιος
Chat
28.07.2005, 22:06
Πολύς λόγος για το Άστρο…

Στις 8 Απριλίου του 1546, οι Άγιοι Πατέρες της Συνόδου του Trento, έβγαλαν το ακόλουθο διάταγμα.

“Η Αγία Οικουμενική και Γενική Σύνοδος του Trento, νομίμως συσταθείσα και υπό του Αγ. Πνεύματος εμπνευσθείσα, δηλώνει ότι αποδέχεται όλα τα κείμενα τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, διότι τόσο τα μεν όσο και τα δε, γράφτηκαν από τον ίδιο το Θεό. Εάν κάποιος δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται τα κείμενα αυτά στο σύνολό τους και με όλα τα μέρη τους ως Άγια και κανονικά, έτσι όπως διαβάζονται και όπως είναι γραμμένα, όποιος τα περιφρονεί απειθέστατα, ας είναι αναθεματισμένος”.

Αφού λοιπόν οι ασπρομάλληδες Συνοδιακοί Πατέρες αποφάσισαν να στείλουν στην Κόλαση αυτούς που δεν δείχνουν ευπείθεια και δεν μένει εκστατικός μπροστά στα κείμενα αυτά, ας φρόντιζαν να είναι μεταξύ τους εναρμονισμένα έτσι ώστε να έχουν κάποια συνέπεια.

*** Ματθαίος:
-“Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εν ταις ημέραις Ηρώδου του Βασιλέως….” (Β’ 1)
-“Ακούσας δε ο Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ’ αυτού…” (Β’ 3)
-“Τότε Ηρώδης καλέσας τους Μάγους…..” (Β’ 7)
-“ …και ην εκεί (οι Μάγοι) έως της τελευτής του Ηρώδου…” (Β’ 15)

* Συμπέρασμα:
-Ο Ηρώδης πέθανε το 4 π.Χ. Αφού λοιπόν οι Μάγοι έμειναν εκεί μέχρι το θάνατό του, ο Ιησούς γεννήθηκε ένα χρόνο πριν. Άρα το 5 π.Χ.

* Ερώτηση:
- Έχουμε Άστρο το 5 π.Χ.; Τι λένε οι Επιστήμονες;

*** Λουκάς:
“Εγένετο δε εν ταις ημέραις εκείναις εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την Οικουμένην. Αύτη η απογραφή πρώτη εγένετο ηγεμονεύοντος της Συρίας Κυρηνίου.” (Β’ 1-7)

* Συμπέρασμα:
-Εδώ έχουμε άλλα πράγματα. Ο Λουκάς μας λέει ότι ο Ιησούς γεννήθηκε όταν ο Αύγουστος διέταξε απογραφή, τη χρονιά που διοικητής της Συρίας ήταν ο Κυρήνιος.
Η απογραφή αυτή, είναι αναντίρρητο ιστορικό γεγονός και έγινε μετά την καθαίρεση του Αρχέλαου (γιου του Ηρώδη) που εξορίστηκε στην Γαλατία. Ο Αρχέλαος διαδέχθηκε τον Ηρώδη στο θρόνο και στο ένατο έτος της βασιλείας του, κλήθηκε από τον Καίσαρα στη Ρώμη και καθαιρέθηκε. Ο Ηρώδης πέθανε το 4 π.Χ. Αν λοιπόν προσθέσουμε 9 χρόνια, φτάνουμε στο 4 ή στο 5 μ.Χ.

* Ερώτηση:
- Έχουμε Άστρο το 5 μ.Χ.; Τι λένε οι Επιστήμονες;

Προσπαθώ να βρω το Άστρο που συνδέεται με το πότε γεννήθηκε ο Ιησούς και εξετάζω ένα άλλο γεγονός. Το γεγονός της σφαγής των Νηπίων κατά διαταγή του Ηρώδη. Αυτό το γεγονός αναφέρεται μόνο από τον Ματθαίο (Β’ 16-18). Ο Λουκάς δεν το αναφέρει και κάνει πολύ καλά. Τοποθετεί βλέπετε τη γέννηση αρκετά χρόνια αργότερα και ο Ηρώδης δεν ζει. Δεν μπορεί λοιπόν να φορτώσει το έγκλημα σε έναν νεκρό ηγεμόνα. Ο Μάρκος και ο Ιωάννης δεν το αναφέρουν καθόλου γιατί αυτοί αρχίζουν την διήγηση όταν πια ο Ιησούς είναι ενήλικος. Επιστρέφω λοιπόν στον Ματθαίο, ο οποίος προσπαθεί να κάνει …..ιστορία, αλλά…….

1: Ο ιστορικός Daniel Rops, στο βιβλίο του “Ο Ιησούς και η εποχή του” λέει ότι θεωρεί τη σφαγή πιθανή, επειδή ήταν γνωστές οι κτηνωδίες του Ηρώδη. Δεν ρίχνει στον Ηρώδη καμία ευθύνη για τα τέσσερις χιλιάδες νήπια. Την αναφέρει σαν πιθανή!!!
2: Ο ιστορικός Φλάβιος Ιωσήφ, στα βιβλία του XVI & XVII των “Ιουδαϊκών Αρχαιοτήτων”, που είναι αφιερωμένα στη βασιλεία του Ηρώδη, δεν αναφέρει πουθενά για τη σφαγή.
3: Ένας άλλος ιστορικός ο Νικάνωρ, που ήταν θαυμαστής του Ηρώδη και δικαιολογεί όλες του τις ακρότητες και τις κτηνωδίες και δεν ενοχλείται καθόλου απ’ αυτές, δεν αναφέρει ούτε αυτός περί σφαγής.

Να λοιπόν τι λέει ο Ματθαίος:
“Τότε Ηρώδης ιδών ότι ενεπαίχθη υπό των Μάγων, εθυμώθη λίαν και αποστείλας ανείλε πάντας τους παίδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάση τοις ορίοις αυτοίς από διετούς και κατωτέρω, κατά τον χρόνον ων ηκρίβωσεν παρά των Μάγων. Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος: Φωνή εν Ραμά ηκούσθη θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και ουκ ήθελε παρακληθήναι ότι ουκ εισίν.” (Β’ 16-18)

-Απορία πρώτη: Γιατί να σφαχτούν τα νήπια μέχρι δύο ετών; Αφού ο Ηρώδης (σύμφωνα με τον Ματθαίο), “ηκρίβωσεν παρά των Μάγων” τον χρόνο της γέννησης. Άρα ήξερε το πότε. Τα νήπια των 2-3 μηνών, ήταν αρκετά.

-Απορία δεύτερη: “τους εν Βηθλεέμ –μας λέει ο Ματθαίος- και εν πάση τοις ορίοις αυτοίς”. Αλλά ο Ιερεμίας μιλάει για κλάματα και οδυρμούς στη Ραμά και η Ραμά βρίσκονταν στην περιοχή της φυλής του Βενιαμίν ενώ η Βηθλεέμ βρίσκονταν στην περιοχή της φυλής του Ιούδα. Άρα η Ραμά είναι εκτός ορίων.
Η Ραμά βρίσκονταν ΒΔ από την Ιερουσαλήμ και η Βηθλεέμ ΝΑ. Άρα η Ραμά είναι εκτός ορίων.

-Απορία τρίτη: Ο Ματθαίος μας λέει: “Τότε επληρώθη το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου……” Ο Ιερεμίας όμως δεν μιλάει για σφαγή, αλλά για εξορία.
Ορίστε ο Ιερεμίας:
“Φωνή ηκούσθη εν Ραμά. Θρήνος, κλαυθμός, οδυρμός. Η Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής δεν ήθελε παρηγορηθή δια τα τέκνα αυτής, διότι δεν υπάρχουσι. Ούτω λέγει Κύριος. Παύσον την φωνήν σου από κλαυθμού και τους οφθαλμούς σου από δακρύων. Διότι το έργον σου θέλει ανταμειφθεί και θέλουσιν επιστρέψει εκ της γης του εχθρού και είναι ελπίς εις τα έσχατά σου. Και τα τέκνα σου θέλουσιν επιστρέψει εις τα όρια αυτών” (Ιερεμίας ΛΑ’ 15-17)
Η ιστορία μας λέει ότι όταν ο στρατηγός του Ναβουχοδονόσορα, Νεβουζαρντάν κατέλαβε την Ιερουσαλήμ το 587 π.Χ. οδήγησε τον πληθυσμό του Ισραήλ αιχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Όταν όμως ο Κύρος κατέλαβε την Βαβυλώνα το 536 π.Χ. οι Εβραίοι επέστρεψαν στη χώρα τους. Αυτό είναι λοιπόν που προφητεύει ο Ιερεμίας. Εξ άλλου, δεν μιλάει πουθενά για σφαγή νηπίων. Για επιστροφή από την εξορία μιλάει.

-Οι Επιστήμονες λοιπόν, βρίσκουν το Άστρο. (;;;;;;;;;)
-Οι Ευαγγελιστές όμως δεν συμφωνούν με τη χρονολογία, αλλά ούτε και με τα γεγονότα.

Απορία: Τι και ποιον να πιστέψω Άγιοι Συνοδικοί (μου) Πατέρες για να μην με …….αναθεματίσετε;

Θα συμπληρώσω:
-Αυτή η περίφημη ιστορία του Άστρου και της σφαγής των νηπίων έρχεται από πολύ πιο πίσω. Έρχεται από τη λατρεία του Ζαρατούστρα, όπου:
-Ένα Υπέρλαμπρο Άστρο στάθηκε πάνω από τη φάτνη που γεννήθηκε.
-Τρεις Μάγοι του πήγαν δώρα
-Ένας ηγεμόνας έσφαξε όλα τα νήπια μέχρι δύο ετών, επειδή φοβήθηκε ότι το παιδί αυτό θα εγκαταστήσει καινούργιο βασίλειο.

Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Το Άστρο όμως ποιανού ……είναι;


No Guru, No Method, No Teacher...[ Το μήνυμα επεξεργάστηκε από: Orfeus on 28-07-2005 22:18 ]
#41   
doritsa78
Φθασμένος
Chat
29.07.2005, 10:56
Επειδη εχει τυχει να μου τα πουνε.Εχουνε βγει τα περισσοτερα.πιστευω οτι εμεις προκαλουμε την τυχη μας πρατωντας αναλογα σε καθε κατασταση.πιστευω ως ενα βαθμο στα ζωδια.Μερικα χαρακτηριστικα ζωδιων ισχυουν, αν το ψαξεις το θεμα.
#42   
falimento
Σολίστ
Chat
29.07.2005, 11:21
Quote:

Το μέλος Astron στις 28-07-2005 στις 18:19 έγραψε:

Θα περίμενα λοιπόν επιχειρήματα που θα υπερασπίζονταν την αστρολογία είτε με αποδείξεις, είτε με απόψεις κλπ
[/I]

Επαναλαμβάνω!
Δεν είμαι θιασώτης των ζωδίων, ούτε υποστηρικτής της αστρολογίας! Στα πρώτα μου posts, αναφέρθηκα σε απόψεις που έχω διαβάσει σχετικά με την εν λόγω "επιστήμη". Όποιος τις βρίσκει λογικές και του αρκούν για να πιστεύσει στα ζώδια το κάνει, όποιος δεν θέλει, δεν το κάνει! Δεν βάλαμε και κανά πιστόλι στον κρόταφο! Επίσης η παράθεση απόψεων και άρθρων δεν σημαίνει ότι και ο γράφων τα ενστερνίζεται...

Συνοψίζω την επιχειρηματολογία και τη θέση μου μέχρι στιγμής:

1) Δεν πιστεύω στην αστρολογία και δη στην καθημερινή της ερμηνεία.

2) Διατηρώ αμφιβολίες και ως ένα μικρό βαθμο, πιστεύω σε κάποιες γενικές παραδοχές των ζωδίων.

3) Υπάρχουν άνθρωποι που λειτουργούν περισσότερο με συναίσθημα και λιγότερο με την καθεαυτή λογική όπως και τούμπαλιν

4) Το φαινόμενο του Άστρου της Βηθλεέμ, ασχέτως προσδιορισμού του, υπήρξε σαν φαινόμενο και ελπίζω να ζω, όταν η επιστήμη αποφανθεί για την ερμηνεία του...Quote:

Το μέλος Astron στις 28-07-2005 στις 18:19 έγραψε:

αντί για νουθετήσεις και συμβουλές ή φράσεις τύπου "έχω βαρεθεί ειλικρινά", "είχατε δεν είχατε με ξαναβάλατε να απαντήσω!" λες και δεν είμαστε αρκετά άξιοι για μιαν απάντηση. Γιατί έτσι βρε Γιώργο; Δεν θέλω να σε αναγκάσω να απαντήσεις αν θεωρείς ότι το topic σε φθείρει, αλλά θα μπορούσες να απέχεις και σιωπηλά χωρίς τέτοιες κορώνες.

[/I]Δεν με έφθειρε το topic, ούτε οι συμβαλλόμενοι του. Ίσα, ίσα που γίνεται ένας εποικοδομητικός διάλογος. Ο λόγος αναφοράς τοιαύτων εκφράσεων, είναι επειδή ήθελα να σταματήσω να μετάσχω (ελπίζω να μην με κάνετε να απαντήσω πάλι εδώ), καθώς τα ζώδια δεν με εκφράζουν και ό,τι είχα να πω σχετικά με αυτά, το είπα!
Επειδή λοιπόν κάνατε παράθεση των γραπτών μου, δεν μπορούσα da capo να μην απαντήσω.

Κορώνες;;; Ναι μ'αρέσει η συγκεκριμένη μπύρα όπως και η κορώνα όταν κλείνεις το άσμα σου!

Τέλος ο Παρθένος είναι ζώδιο της γης μαζί με τον Ταύρο, με πολλά κοινά στοιχεία... Κοντά έπεσε η Thanasena!
#43   
faltsoo
Φθασμένος
Chat
29.07.2005, 12:43
1. ειμαι Παρθενος vero virgo
2. falimento απο τη πολλη φθορα θα μεινεις ο μισος
3. orfeus συμφωνω , ο μονος σιγουρος αστερας ειναι της Βουλιαγμενης
4. μολις φυγουν οι ζεστες, θα ανοιξω καινουργιο τοπικ με το ΠΙΣΤΕΥΩ,
γιατι σας τρωει ο καλος σας ...ενιοτε την μπυρα την ριχνουμε και στο κεφαλι να δροσιστουμε
#44   
dagger
Περαστική Νότα
Chat
07.08.2005, 14:25
Προσφάτως όπως μάθαμε ανακαλύφθηκε νέος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα του οποιου αγνοούσαμε την ύπαρξη τόσες χιλιάδες χρονια.Το ερώτημα όμως είναι ότι τόσες χιλιάδες χρονια, οι αστρολόγοι, "αστρολογούσανε" και λέγανε τις επιρροές των πλανητών στην ανθρώπινη ψυχολογία, με ελλειπή στοιχεια. Όταν λέγανε δηλαδή ότι σήμερα ο πλούτωνας περνάει από το ζώδιο σας και θα έχετε φαγούρα πχ Δεν γνωρίζανε την θέση του νέου πλανήτη και ποίες θα ήταν οι επιρροές του σε αυτή τη φαγούρα. Οποτε στο σύνολο τους οι αστρολογικές προβλέψεις είναι λανθασμένες και ημιτελείς μέσα στο χρόνο. Ένα άλλο ερώτημα είναι, ότι ενώ έχουν "αποκρυπτογραφήσει" τις ενέργειες που αποφέρει ο κάθε ένας πλανήτης ξεχωριστά στον άνθρωπο πχ "όταν περνάει ο ουρανός επηρεάζει τον εργασιακό τομέα σας" (δεν γνωρίζω τι λένε παράδειγμα). Τώρα ποιος αστρολόγος θα μας πει πως επηρεάζει αυτός ο νέος πλανήτης στην ανθρώπινη συμπεριφορά και με τι στοιχεια θα το πει αυτό και με τι προσόντα γενικότερα
#45   
W4TT4N4B3
Σολίστ
Chat
07.08.2005, 14:40
Εγω πιστευω στα ΖΩΑδια αλλα οχι σε αυτους που πιστευουν στα ΖΩΑδια.
#46   
Astron
MusicHeaven Guru
Chat
07.08.2005, 22:13
Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις του dagger.

Άλλωστε ακόμα και ο Πλούτωνας ανακαλύφθηκε σχετικά αργά, δηλαδή το 1930. Άρα μέχρι τότε πάλι οι αστρολογικές προβλέψεις βασίζονταν σε λανθασμένα στοιχεία.
#47   
ktc
Βασική Νότα
Chat
11.08.2005, 21:58
αυτο που πιστευω ειναι οτι τιποτα σε αυτον τον κοσμο που ζουμε και γενικοτερα στι ζωη μας δεν ειναι προγραματισμενο να γινει .. ολα μπορει και τα προκαλει ο ανθρωπος ... το μελλον το φτιαχνουμε δεν γεννιεται !! παω να πιω μια μπυρα heheh
#48   
Hastaroth
Βετεράνος
Chat
11.08.2005, 23:27
Quote:

Το μέλος Astron στις 07-08-2005 στις 22:13 έγραψε:

Πολύ σωστές οι παρατηρήσεις του dagger.

Άλλωστε ακόμα και ο Πλούτωνας ανακαλύφθηκε σχετικά αργά, δηλαδή το 1930. Άρα μέχρι τότε πάλι οι αστρολογικές προβλέψεις βασίζονταν σε λανθασμένα στοιχεία.

Μά ούτως ή άλλως οι "προβλέψεις" τών αστρολόγων είναι αυθαίρετες,αφού δέν βασίζονται σέ κάποια επιστημονικά αποδεδειγμένα στοιχεία.

Ακόμα καί αυτοί οι χαρακτηρισμοί τής προσωπικότητας (π.χ. οι Αιγόκεροι είναι έτσι καί οι Σκορπιοί είναι αλλιώς) είναι αυθαίρετοι,αφού τά χαρακτηριστικά τής προσωπικότητας κληρονομούνται από τους γονείς....


#49   
Cenio
Βασική Νότα
Chat
12.08.2005, 02:24
Τι τρέχει εδώ οre guys?

έκανα click στο link από μια απλή στατιστική περιέργεια "πόσοι αφελείς στους δέκα;" και από τον masterguy Orfeus (3*100+80 χρυσές πουλάδες... by the way να τις χιλιάσει!) διάβασα ολόκληρο κατεβατό με πύρινο Αντιρρητικό κατά Χριστιανών που θα ζήλευε και ο Καλόπουλος!!!

Orfeus, επειδή στο μέτρημα απ' ότι διαπίστωσα σου λείπουν μερικές μέρες, σε βλέπω να καταλήγεις
ή παλαιομερολογίτης Γ.Ο.Χ αν πρόκειται για standard 13 και ακατέβατες
ή το πιο πιθανό να παίρνεις την κιθάρα σου και ντουέτο με τον Ερμή να ψάλλετε στον πατέρα Δία:

"ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΞΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ"

σε La Dorian ή ρε ελλάσονα, εναλλάξ

Αναφορικά πάντως με το ερώτημα στο topic, για στατιστικούς και μόνο λόγους εκφράζω την άποψή μου:
δεν πιστεύω στα ζώδια, πιστέυω μόνο... στα ΖΩΑ!!!
Suddenly, I knew that you'd have to go.
Your world was not mine, your eyes told me so.
Yet it was there I felt the crossroads of time
and I wondered why.
Loreena McKennitt - "The Old Ways"


[ Το μήνυμα επεξεργάστηκε από: Cenio on 12-08-2005 02:27 ]
#50   
EffieKakaflika
Σολίστ
Chat
12.08.2005, 10:24
Καλημέρα!!
Εγώ τελευταία άρχισα να παρατηρώ τους ανθρώπους έχοντας κατά νου κάποια χαρακτηριστικά των ζωδίων. Νομίζω ότι ισχύουν... Σε μένα προσωπικά ισχύουν τα περισσότερα που έχουν να κάνουν με το ζώδιο και τον ωροσκόπο. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση σε προφητείες του στυλ "όλοι οι κριοί θα κάνετε αλόγιστα έξοδα...." γιατί δεν είναι δυνατόν να ισχύει κάτι για όλους... και συνεπώς δεν καταλαβαίνω την καθημερινή πρόβλεψη, ούτε την πιστεύω. Πιστεύω ότι και το ζώδιο (μαζί με χιλιάδες άλλα πράγματα) μας δίνει κάποια χαρακτηριστικά που σε συνεργασία με τα γονίδιά μας και το περιβάλλον μας διαμορφώνουν όλη μας την εικόνα.
Όλα βέβαια παίζονται κατά τη γνώμη μου, και σε όλα υπάρχουν αυξομειώσεις...

#51   
Orfeus
Μουσικοπαραδεισένιος
Chat
18.08.2005, 22:02
Quote:

Το μέλος Cenio στις 12-08-2005 στις 02:24 έγραψε:

Τι τρέχει εδώ οre guys?

έκανα click στο link από μια απλή στατιστική περιέργεια "πόσοι αφελείς στους δέκα;" και από τον masterguy Orfeus (3*100+80 χρυσές πουλάδες... by the way να τις χιλιάσει!) διάβασα ολόκληρο κατεβατό με πύρινο Αντιρρητικό κατά Χριστιανών που θα ζήλευε και ο Καλόπουλος!!!


Τι σε υποχρέωσε να διαβάσεις ολόκληρο το κατεβατό; "Μία απλή στατιστική περιέργεια";

Quote:

Το μέλος Cenio στις 12-08-2005 στις 02:24 έγραψε:

Orfeus, επειδή στο μέτρημα απ' ότι διαπίστωσα σου λείπουν μερικές μέρες, σε βλέπω να καταλήγεις ή παλαιομερολογίτης Γ.Ο.Χ αν πρόκειται για standard 13 και ακατέβατες….


Και γιατί δεν μετράς εσύ που ξέρεις καλύτερα;
Έχουμε λοιπόν 4π.Χ. + 9 μ.Χ. = ;

Quote:

Το μέλος Cenio στις 12-08-2005 στις 02:24 έγραψε:

….ή το πιο πιθανό να παίρνεις την κιθάρα σου και ντουέτο με τον Ερμή να ψάλλετε στον πατέρα Δία:

"ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΞΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ"

σε La Dorian ή ρε ελλάσονα, εναλλάξ


Ψάχνουμε για πνευστό. Έρχεσαι;

Quote:

Το μέλος Cenio στις 12-08-2005 στις 02:24 έγραψε:

….έκανα click στο link από μια απλή στατιστική περιέργεια "πόσοι αφελείς στους δέκα;" και από τον masterguy Orfeus (3*100+80 χρυσές πουλάδες... by the way να τις χιλιάσει!)


Σε υποχρεώνει κανείς να γράφεις;
Δεν ξέρω τι σε ωφελεί η ειρωνεία. Σε ωφελεί ….κάπου;

#52   
MendoraS
Περαστική Νότα
Chat
18.08.2005, 23:29
Ποιδια παντως εγω πιστευω οτι τα ζωδια δεν ισχυουν...Αυτο το πιστευω διοτι δεν μπορω να φανταστω ταμπελες σε ανθρωπους....Ο καθενας απο εμας ειναι ενας και μοναδικος σαν οντοτητα και σαν προσωπικοτητα...Τωρα επειδη μερικοι μοιαζουμε σε μεμονωμενα χαρακτηριστικα δεν πιστευω οτι οφειλεται στα ζωδια αλλα στη τυχη!!!αυτα....!
#53   
Cenio
Βασική Νότα
Chat
19.08.2005, 01:20
Cenio2Orfeus

COOLάρισε Orfeus,
πολύς θόρυβος κι ανησυχία σε κυρίεψε for nothing!

Κι εξηγούμαι:Στο εν λόγω post με τον "Αντιρρητικό" που κατέθεσες, μίλησες για συμπεράσματα: "Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Το Άστρο όμως ποιανού…… είναι;"
Δεν έχω τέτοιου είδους μεταφυσικές ανησυχίες για να σου απαντήσω περί της ιδιοκτησίας του Άστρου ... και περιορίστηκα στα συμπεράσματα. Λυπάμαι όμως αν ο τρόπος καταγραφής των συμπερασμάτων μου σε στενοχώρησε, όπως λυπάμαι επίσης αν δεν πήρα στα σοβαρά όσα έγραψες - και πιθανόν σου κακοφάνηκε...- αλλά οι δικές σου ανησυχίες είναι εντελώς έξω απ'το δικό μου φιλοσοφικό, μεταφυσικό ή κοσμοθεωρητικό ορίζοντα, αν και τέμνονται, έστω ελάχιστα, στο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι ευαγγελικές διηγήσεις.

Το όλο ζήτημα που έθεσες, λοιπόν, δεν το είδα από τη σκοπιά του "προβληματισμένου" ή έστω του "ψαγμένου" για να ανοίξουμε διάλογο και να συστήσουμε υπόθεση εργασίας επί του θέματος, αλλά μάλλον θα έλεγα του "ξαφνιασμένου" και ίσως "υποψιασμένου" αντιρρησία, αν δεν μ' εξαπατά η ενδοσκόπισή μου!

Αν λοιπόν κατάλαβες καλά, διαπιστώσεις έκανα about your weird choices, αναφορικά με τις διαφαινόμενες μεταφυσικές επιλογές σου - ή πρόκειται για προεπιλογές; - κι όχι λογοκρισία στις όποιες απόψεις σου!!!...

Αυτή (η λογοκρισία) προφανέστατα είναι δικό σου προνόμιο, αν κρίνω απ΄τις κατά λέξη και φράση αντιπαραθέσεις σου στο post με το οποίο μου απάντησες.

Εκεί ωστόσο που υποχωρώ και σου αναγνωρίζω κάθε δίκιο είναι σχετικά με την απορία σου για διαφαινόμενη ειρωνία μου αλλά όχι και... για ενδεχόμενο προσωπικό όφελος απ' αυτή ( ???...x1000)

I apologise to you for my irony... Tο μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για μια "μικρή" μου κακοήθεια, κουσούρι που μου άφησε η τάση αμφισβήτησης κάθε αυθεντίας, "δήθεν" ή μη, κατά την εφηβική μου ηλικία.

Όσο για το "προσωπικό όφελος" που ισχυρίζεσαι, νομίζω πως δεν ανήκω σ'αυτή την κατηγορία ανθρώπων(???) που μετρούν και καταμετρούν τα πάντα και τους πάντες με βάση και γνώμονα την ιδιοτέλειά τους. Κι αυτό πίστεψέ με μου 'χει κοστίσει πολύ πόνο...

Απ' την άλλη, πάλι, κατανοώ την προσπάθειά σου ν' ανιχνεύσεις ύποπτα κίνητρα αμφισβητώντας την "στατιστική μου περιέργεια", αλλά αυτό είναι δικός σου πρόβλημα και αφορά τις δικές σου "φοβίες" κι υποψίες κι όχι τις δικές μου προθέσεις!

Τέλος δεν αρνούμαι βέβαια για κάποια υπονοούμενα που άφησα ήδη από τον τίτλο του προηγούμενου σχολίου μου, αλλά αυτό το προνόμιο είναι κοινό κι αφορά στην ελευθερία του λόγου και των ιδεών στις "δημοκρατικές μας -ακόμη- κοινωνίες". Κι ο λόγος που το έπραξα επαφίεται ως... γρίφος στα ραντάρ των ανήσυχων περαστικών απ' αυτό το topic, ώστε να θέτουν ερωτήματα σαν σκοντάφτουν σε... εντυπώσεις!

Εν κατακλείδι: Κερνώ και δεν παρεξηγώ...
#54   
Orfeus
Μουσικοπαραδεισένιος
Chat
19.08.2005, 04:49
Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 01:20 έγραψε:

Cenio2Orfeus

COOLάρισε Orfeus,
πολύς θόρυβος κι ανησυχία σε κυρίεψε for nothing!


Καμία ανησυχία δεν με κυρίεψε σε πληροφορώ!!!

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 01:20 έγραψε:

Cenio2Orfeus
Δεν έχω τέτοιου είδους μεταφυσικές ανησυχίες για να σου απαντήσω περί της ιδιοκτησίας του Άστρου ... και περιορίστηκα στα συμπεράσματα. Λυπάμαι όμως αν ο τρόπος καταγραφής των συμπερασμάτων μου σε στενοχώρησε, όπως λυπάμαι επίσης αν δεν πήρα στα σοβαρά όσα έγραψες - και πιθανόν σου κακοφάνηκε...- αλλά οι δικές σου ανησυχίες είναι εντελώς έξω απ' το δικό μου φιλοσοφικό, μεταφυσικό ή κοσμοθεωρητικό ορίζοντα, αν και τέμνονται, έστω ελάχιστα, στο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι ευαγγελικές διηγήσεις.


Δεν στεναχωρήθηκα καθόλου με τον τρόπο καταγραφής των συμπερασμάτων σου. Φαντάζεσαι; Θα έπρεπε να έχω απαίτηση δηλαδή να συμφωνούν όλοι με αυτά που γράφω; Όπως επίσης, το αν τα παίρνεις στα σοβαρά ή όχι, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ο καθένας έχει τις δικές του ανησυχίες. Έτσι δεν είναι;

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 01:20 έγραψε:

Cenio2Orfeus
Το όλο ζήτημα που έθεσες, λοιπόν, δεν το είδα από τη σκοπιά του "προβληματισμένου" ή έστω του "ψαγμένου" για να ανοίξουμε διάλογο και να συστήσουμε υπόθεση εργασίας επί του θέματος, αλλά μάλλον θα έλεγα του "ξαφνιασμένου"…


Δεν έκανα καμία προσπάθεια να ανοίξω διάλογο και να συστήσω υπόθεση εργασίας. Το θέμα υπήρχε. Αυτό που έκανα, ήταν να συνδυάσω τις ευαγγελικές αναφορές (περί του άστρου), με τις επιστημονικές παρατηρήσεις που παρέθεσε ο Falimento.
Όσο για το ψαγμένος, ......ψάχνομαι ακόμα. Και προβληματίζομαι. Και γιατί όχι δηλαδή; Είναι επιλογή μου άλλωστε.

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 01:20 έγραψε:

Cenio2Orfeus

…..και ίσως "υποψιασμένου" αντιρρησία, αν δεν μ' εξαπατά η ενδοσκόπισή μου!


Θέλεις να μου πεις περισσότερα γι’ αυτό;

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 01:20 έγραψε:

Cenio2Orfeus
Αν λοιπόν κατάλαβες καλά, διαπιστώσεις έκανα about your weird choices, αναφορικά με τις διαφαινόμενες μεταφυσικές επιλογές σου - ή πρόκειται για προεπιλογές; - κι όχι λογοκρισία στις όποιες απόψεις σου!!!...

Αυτή (η λογοκρισία) προφανέστατα είναι δικό σου προνόμιο, αν κρίνω απ΄τις κατά λέξη και φράση αντιπαραθέσεις σου στο post με το οποίο μου απάντησες.


Τι εννοείς τώρα όταν λες «προεπιλογές»; Και αυτό πάλι περί «λογοκρισίας» πού κολλάει;

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 01:20 έγραψε:

Cenio2Orfeus
Εκεί ωστόσο που υποχωρώ και σου αναγνωρίζω κάθε δίκιο είναι σχετικά με την απορία σου για διαφαινόμενη ειρωνία μου αλλά όχι και... για ενδεχόμενο προσωπικό όφελος απ' αυτή ( ???...x1000)


Θες δεν θες, μετράνε και για σένα αυτές οι χρυσές …..πουλάδες και σ’ ευχαριστώ που με πληροφόρησες πόσες έχω γιατί ούτε που το ήξερα.

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 01:20 έγραψε:

Cenio2Orfeus
I apologise to you for my irony... Tο μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται για μια "μικρή" μου κακοήθεια, κουσούρι που μου άφησε η τάση αμφισβήτησης κάθε αυθεντίας, "δήθεν" ή μη, κατά την εφηβική μου ηλικία.


Εγώ πάντως, δεν το παίζω αυθεντία. Δεν είμαι άλλωστε. Ξέχασέ το αυτό!!!

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 01:20 έγραψε:

Cenio2Orfeus
Όσο για το "προσωπικό όφελος" που ισχυρίζεσαι, νομίζω πως δεν ανήκω σ’ αυτή την κατηγορία ανθρώπων(???) που μετρούν και καταμετρούν τα πάντα και τους πάντες με βάση και γνώμονα την ιδιοτέλειά τους. Κι’ αυτό πίστεψέ με μου 'χει κοστίσει πολύ πόνο...


Όταν βεβαιωθείς ότι δεν ανήκεις σ’ αυτή την κατηγορία ανθρώπων, θα βεβαιωθείς επίσης ότι δεν ανήκω ούτε κι’ εγώ. Σε πιστεύω για τον πόνο που λες. Απ’ τα ίδια είμαστε. Ο πόνος ……διδάσκει!!!!

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 01:20 έγραψε:

Cenio2Orfeus
Απ' την άλλη, πάλι, κατανοώ την προσπάθειά σου ν' ανιχνεύσεις ύποπτα κίνητρα αμφισβητώντας την "στατιστική μου περιέργεια", αλλά αυτό είναι δικό σου πρόβλημα και αφορά τις δικές σου "φοβίες" κι υποψίες κι όχι τις δικές μου προθέσεις!


Ε τώρα τι είναι αυτά που λες; «Ύποπτα κίνητρα», «Δικό μου πρόβλημα», «Φοβίες», «Υποψίες»…. Δεν έχω καμία σχέση μ’ αυτά!!! Εάν σε ενδιαφέρουν, ψάξε αλλού γιατί μαζί μου, θα χάσεις τον χρόνο σου και είναι κρίμα!!!

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 01:20 έγραψε:

Cenio2Orfeus
Τέλος δεν αρνούμαι βέβαια για κάποια υπονοούμενα που άφησα ήδη από τον τίτλο του προηγούμενου σχολίου μου, αλλά αυτό το προνόμιο είναι κοινό κι αφορά στην ελευθερία του λόγου και των ιδεών στις "δημοκρατικές μας -ακόμη- κοινωνίες". Κι ο λόγος που το έπραξα επαφίεται ως... γρίφος στα ραντάρ των ανήσυχων περαστικών απ' αυτό το topic, ώστε να θέτουν ερωτήματα σαν σκοντάφτουν σε... εντυπώσεις!Παραδέχεσαι μία «μικρή» κακοήθεια, παραδέχεσαι υπονοούμενα, αλλά παραδέχεσαι ταυτόχρονα και την ελευθερία του λόγου και των ιδεών στις "δημοκρατικές μας -ακόμη- κοινωνίες". Ε τότε, επέτρεψέ μου και μένα να εκφράζω τις ιδέες μου και τις απόψεις μου. Δεν είσαι υποχρεωμένος να συμφωνείς. Προς τι όμως η ειρωνεία;
Όσο για τις εντυπώσεις, μάλλον εσύ ήθελες να τις προκαλέσεις.

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 01:20 έγραψε:

Cenio2Orfeus
Εν κατακλείδι: Κερνώ και δεν παρεξηγώ...

Ένα να ξέρεις. Όταν με κερνάνε, ……πίνω!!!!No Guru, No Method, No Teacher...


[ Το μήνυμα επεξεργάστηκε από: Orfeus on 19-08-2005 04:51 ]
#55   
Cenio
Βασική Νότα
Chat
19.08.2005, 15:00
ΟΚ, Orfeus, that's it!

Αν και κακώς ξαγρύπνησες για να μου απαντήσεις(!) σε βρίσκω ωστόσο πιο cool τώρα και... μ'αρέσεις, παρόλο που έριξες κάποιες πρόκες πάλι(!) αλλά ας είναι, δεν πρόκειται να μπω στον κόπο να τις σηκώσω από κάτω και να σου τις επιστρέψω...ας πατήσω μερικές... άλλωστε, όπως επεσήμανες κι εσύ, ο πόνος... διδάσκει!

Μόνο ένα κρατώ για τον εαυτό μου: στο "θέατρο" των εντυπώσεων προτιμώ να είμαι... κομπάρσος κι όχι... πρωταγωνιστής!

Αυτά και άντε... viva!
#56   
Jimy
Φθασμένος
Chat
19.08.2005, 17:06
Πιστεύω αλλα δεν θέλω να εξαρτώ κάποια γνώμη που έχω για κάποιον
απο το τίγράφει ένα τυχαίο ωροσκόπιο,προτιμώ να την κρατάω για μένα


#57   
12plus
Σολίστ
Chat
19.08.2005, 17:12
Όχι δεν τα πιστεύω
, μου αρέσουν τα Μαθηματικά!
#58   
Orfeus
Μουσικοπαραδεισένιος
Chat
19.08.2005, 18:03
Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 15:00 έγραψε:

ΟΚ, Orfeus, that's it!

Αν και κακώς ξαγρύπνησες για να μου απαντήσεις(!)

Η αλήθεια είναι, πως …..ναι!!!
Δεν μπορούσα να κοιμηθώ αν δεν σου ….σένιαρα μία απάντηση.
Έβλεπα έως και …..εφιάλτες!!!

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 15:00 έγραψε:

σε βρίσκω ωστόσο πιο cool τώρα και... μ'αρέσεις….

Ε λοιπόν ναι!!! Το ομολογώ!!!!
Και εσύ .....μου αρέσεις!!!

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 15:00 έγραψε:

…..παρόλο που έριξες κάποιες πρόκες πάλι(!) αλλά ας είναι, δεν πρόκειται να μπω στον κόπο να τις σηκώσω από κάτω και να σου τις επιστρέψω...ας πατήσω μερικές... άλλωστε, όπως επεσήμανες κι εσύ, ο πόνος... διδάσκει!


Ε καλά τώρα. Σιγά τον πόνο!!

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 15:00 έγραψε:

Μόνο ένα κρατώ για τον εαυτό μου: στο "θέατρο" των εντυπώσεων προτιμώ να είμαι... κομπάρσος κι όχι... πρωταγωνιστής!


Αυτό είναι ……σπόντα;

Quote:

Το μέλος Cenio στις 19-08-2005 στις 15:00 έγραψε:

Αυτά και άντε... viva!

Στην υγειά σου!!


#59   
Trouble
Περαστική Νότα
Chat
23.08.2005, 14:59
Ego pistevo pos oloi ligo poli koitazoun ta zodia ite stis efimerides ite sta perodika apo periergia gia na doune ti grafi gia to zodio tous..! Ego diavazo to zodio m os sini8os alla tipota parapano,den perimeno na simvei kati apo osa grafei omos.. !
#60