Το ΥποβρύχιΟ
Γιατί "..ο καθένας έχει την πρέζα του.." όπως είπε και ο Παύλος..
30 Ιουλίου 2013, 06:33
Όλα μοιάζουν αρκεί να το δεις Vol2: Έρωτας και γυαλί.


Έρωτας και γυαλί,

το κείμενο που ακολουθεί (εκτός από τις παρενθέσεις που είναι δικές μου προσθήκες) είναι αποσπάσματα ενός κειμένου που έχει αναρτηθεί σε ιστοσελίδα εταιρείας που παράγει γυαλιά.

Τα αποσπάσματα είναι διαλεγμένα προσεκτικά.

Θα πρέπει να διαβαστούν με προσοχή όσο και ανέμελα, όπως συμπεριφερόμαστε στο γυαλί ή στον έρωτα..

Θα πρέπει, ο αναγνώστης, να έχει συνέχεια στο μυαλό του πως τα αποσπάσματα μιλάνε για τον έρωτα, όπου αναφέρεται «γυαλί, Υαλοπίνακας κτλ» θα πρέπει οι λέξεις να διαγράφονται και στην θέση τους να μπαίνουν οι λέξεις «έρωτας, σχέση, πάθος κτλ». 

Γενικά ο αναγνώστης πρέπει να αλλάζει λέξεις κατά βούληση.

................................................

Τα αποσπάματα δεν έχουν πειραχτεί ούτε στο ελάχιστο.


.................................................

 

Αντοχή στον εφελκυσμό:

Όταν κάμπτεται ένας υαλοπίνακας, έχει την μία του πλευρά υπό σύνθλιψη (την εσωτερική) και την άλλη (την εξωτερική) υπό εφελκυσμό. Αν και η αντίσταση του γυαλιού στην σύνθλιψη (συμπίεση) είναι πολύ υψηλή, η αντίστασή του στις τάσεις εφελκυσμού, είναι σημαντικά χαμηλότερη. Η αντίσταση σε θραύση λόγω κάμψης έχει τις εξής τιμές: 40 Newton/mm2 (= 40MPa) για το κοινό γυαλί, 120 – 200 Newton/mm2 (= 120MPa) για το «ψημένο» (tempered) γυαλί, ανάλογα με το πάχος του, το τρόχισμα, τις τρύπες, εγκοπές κλπ.

 

Αντοχή στη σύνθλιψη:

Η αντοχή στην σύνθλιψη του γυαλιού είναι εξαιρετικά υψηλή: 1.000 Newton/mm2 ή 1.000 MPa. Αυτό σημαίνει ότι για να θρυμματίσουμε ένα κύβο γυαλιού ενός εκατοστού (1cm), χρειαζόμαστε ένα βάρος 10 τόνων περίπου.

 

............................................................

 

Η θερμοκρασία ενός υαλοστασίου μεταβάλλεται ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου. Καθώς η θερμοκρασία ενός υαλοπίνακα ανεβαίνει, αυτός διαστέλλεται. Αυτό γίνεται χωρίς πρόβλημα εφ’ όσον η θερμοκρασία του υαλοπίνακα είναι ομοιόμορφη σ’ όλη του την έκταση. Αντιθέτως, εάν ένα τμήμα μόνο του υαλοπίνακα θερμαίνεται (π.χ. γιατί το βρίσκει ο ήλιος), ενώ το υπόλοιπο παραμένει κρύο (π.χ. γιατί είναι στη σκιά ή μέσα στο πλαίσιο), εμποδίζεται η ομοιόμορφη διαστολή του, με αποτέλεσμα στα όρια των διαφορετικών θερμοκρασιών να αναπτύσσονται τάσεις εφελκυσμού οι οποίες σε περιπτώσεις μεγάλης διαφοράς της θερμοκρασίας από το ένα σημείο στο άλλο, μπορεί να ξεπεράσουν το επιτρεπόμενο επίπεδο τάσεων του υαλοπίνακα, με αποτέλεσμα την θραύση του υαλοπίνακα, λόγω θερμικού σοκ.


 

...............................................

 

Σημείο τήξεως (το γυαλί γίνεται ρευστό και μπορεί να χυτευθεί): 1.500οC

 (για επιδιόρθωση δηλαδή  πρέπει να θερμάνουμε στους 1.500oc..!!)

 

Δείκτης διάθλασης: Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού σε σχέση με τον αέρα είναι 1,5

(στον έρωτα ο δείκτης διάθλασης ποικίλει από άτομο σε άτομο.)

 

........................................................

 

Το γυαλί είναι ένα εν δυνάμει επικίνδυνο υλικό.

 

........................................................

 

Όσοι χειρίζονται γυαλιά είτε στην αποθήκη είτε στο εργοτάξιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι τόσο για την προστασία αυτών των ίδιων όσο και των άλλων εργαζομένων. Θα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι και να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας, θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν το γυαλί που έχει κίνδυνο να «ανοίξει», θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να πιάνουν, πώς να μεταφέρουν και πώς να εναποθέτουν ένα υαλοπίνακα ασφαλώς τόσο με τα χέρια όσο και με τα διάφορα μηχανικά μέσα.

 

.........................................................

                                                                                                              

Τα γυμνά γυαλιά δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με πιο σκληρά υλικά (μπετόν, πέτρες, σιδηρούχα μέταλλα κλπ) προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να γραμμωθούν ή να σπάσουν. Αυτό επιτυγχάνεται με το να «ντύνονται» όλα τα χρησιμοποιούμενα στηρίγματα με ξύλο, τσόχα, λάστιχο ή πλαστικό υλικό. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην εξέχουν καρφιά ή βίδες με τις οποίες θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή τα γυαλιά.

 

...............................................................

 

Το φως του ήλιου είναι η πηγή της ζωής και βασικό στοιχείο για την ευεξία, ανάπτυξη και υγεία μας. Το φυσικό φως μας δίνει την αίσθηση του προσανατολισμού, επηρεάζοντας όσα μας περιβάλλουν και επισημαίνοντας το πέρασμα του χρόνου. Το γυαλί μας δίνει την δυνατότητα να ελέγχουμε και να χειριζόμαστε το φώς προς όφελός μας. Ένα παράθυρο είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ του εσωτερικού χώρου στον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε και του εξωτερικού κόσμου. Η σπουδαιότητα του φυσικού φωτός για τον άνθρωπο και η επίδρασή του στην καθημερινή ζωή, συνιστούν δύο από τις βασικότερες παραμέτρους της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στον τομέα κυρίως της άνεσης, όπου ζητούμενα μεταξύ άλλων είναι:

 

- Η δημιουργία ανοιγμάτων σε χώρους καθημερινής διαβίωσης, μελέτης και εργασίας ώστε να ενισχύεται ο φυσικός φωτισμός και να διασφαλίζεται ο φυσικός αερισμός.

- Ο σχεδιασμός κτιρίων έτσι ώστε όλοι οι χώροι να έχουν πρόσβαση σε ανοιγόμενα παράθυρα και μάλιστα σε περισσότερες από μία πλευρές ει δυνατόν.

- Η επιλογή της θέσης και των διαστάσεων των παραθύρων, προκειμένου να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ως προς την ποσότητα και διάχυση του εισερχόμενου φωτός, ως προς την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων (εισερχόμενης αντηλιάς, ζέστης, ανέμου κλπ) ανάλογα με τον προσανατολισμό του παραθύρου, και ως προς την ενεργειακή ισορροπία του κτιρίου.

 

.............................................................

 

 

Όπως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, ο βασικός προορισμός του αρχιτεκτονικού υαλοπίνακα παραμένει εδώ και 2.000 χρόνια (για τον έρωτα μάλλον είναι από πάντα ή και λίγο πιο πριν), η συμβολή του στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της θερμοκρασιακής άνεσης ενός χώρου. Ο υαλοπίνακας ενός παραθύρου, χρησιμοποιείται όλα αυτά τα χρόνια ως μέσο πλήρωσης των ανοιγμάτων ενός κτιρίου προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοί του από τα καιρικά φαινόμενα (αέρα, βροχή, κρύο, ζέστη κλπ) το οποίο, σε αντίθεση με όλα τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό μέχρι τότε, επιτρέπει στο φυσικό φως να μπαίνει μέσα.

............................................................Αυτά είχα να σας πω, σας αφήνω τώρα γιατί έχω να χορέψω έντονα τον τρελλό χορό του πάθους..

Υ.Γ. όλα μοιάζουν τελικά, αρκεί να το δεις..

Υ.Γ.2 και όπως είπαμε, τα δελφίνια να προσέχετε!!

Σημ: τα αποσπάσματα πάρθηκαν από εδώ http://www.simpasglass.gr/?page_id=18

γειά σας..

- Στείλε Σχόλιο
23 Ιουλίου 2013, 01:47
Πλάνες


Όλα όσα ζήσαμε είναι αποκύημα της φαντασίας μας.

Όσες στιγμές ζήσαμε είναι αποτέλεσμα όσον θέλαμε να πιστέψουμε.

για αυτό σας λέω "βάλτε να πιούμε"..

 Αυτό δεν είναι δικαιολογία για να μην νοιώθουμε όσα ζούμε.

"..το οτι καίγομαι δεν είναι αρκετό για να μην πέσω στην φωτιά λουσμένος στο πετρέλαιο.."

Υ.Γ. να προσέχεται τα δελφίνια, και είθε να (απο)μείνουν εκείνα με το πιο πολύ πάθος..

- Στείλε Σχόλιο
11 Ιουλίου 2013, 00:41
Κωνσταντίνος Σακκάς


Κωνσταντίνος Σακκάς (1984-Σύντομα)

Σε απεργία πείνας απο τις 4/6/2013.

Σε κατάσταση προφυλάκισης απο 4/12/2010 (31 μήνες).

Σε σύγκρουση με το καθεστώς μάλλον απο πάντα.

 

Δεν θα κουράσω άλλο με το ‘’άνθρωπος’’ Κωνσταντίνος Σακκάς. Δεν υπάρχει λόγος άλλωστε, δεν έχει σημασία για την ιστορία.

Προσωπικά άκουσα για αυτό τον άνθρωπο στις αρχές Ιούνη.

‘’Ένας αναρχικός κάνει απεργία πείνας για να αποφυλακιστεί’’.

-Χέσε μας ρε φίλε, είπα. Θα κάνει καμιά βδομάδα και εντάξει, και γιατί να αποφυλακιστέι; Επειδή είναι αναρχικός, και έχει άλλη ιδεολογία απ’του συστήματος; Σιγά μην τον πούμε και πολιτικό κρατούμενο.

Όσοι δεν ξέρετε την ιστορία θα συμφωνίσετε με την ανωτέρω άποψή μου. (Όσοι την ξέρετε θέλετε να με πετάξετε στα σκυλιά. Μην βιάζεστε το παρόν κείμενο δεν είναι για σας.)

Η ανωτέρω λανθασμένη (πρώτη μου) άποψη για το θέμα προήλθε, πιθανόν, απο τον λανθασμένο τίτλο της είδησης.

‘’Ο αναρχικός τάδε κάνει απεργία πείνας για να αποφυλακιστεί.’’

 Σαν να μας λένε ’’ ο βιαστής του τετράχρονου κάνει απεργία πείνας για να αποφυλακιστέι.’’

Απο πότε σε μια δημοκρατική χώρα όταν λένε στις ειδήσεσις για σένα βάζουν πρώτο πρώτο την πολιτική σου ιδεολογία; Μόνο τότε στον εμφύλιο και μέχρι την μεταπολίτευση λέγαν ‘’ο αριστερός’’, ‘’ο κουμμουνιστής’’ κλπ.

Η αμεροληψία του δημοσιογράφου πεθαίνει με την έναρξη του τίτλου. Κι  όταν η αμεροληψία του δημοσιογράφου πεθαίνει τότε  και η μεροληψία της δικαιοσύνης βρίσκει υποστήριξη στην κοινή γνώμη. End of story.

Οπότε τελικά έγινε και ασχολούμαστε; Γιατί η κοινή γνώμη άρχισε να δίνει σημασία;

Γιατί ο Κωνσταντίνος Σακκάς νίκησε. Η νίκη του είναι προδιαγεγραμμένη. Ξεκάθαρη. Ολοφάνερη.

Βρήκε (ο απίστευτος, πρέπει να του παραδεχτώ) τρόπο να αγγίξει αυτή την σάπια κοινωνία.

Σάπια (στην προκειμένη περίπτωση) απο την βία που γνωρίζει καθημερινά.

Την βία που γνωρίζει απο την τρομοκρατία της Τρέμη, του Στουρνάρα και των λοιπών.

Την τρομοκρατία που γνωρίζει όταν πέρνει το παιδί του στο σχολείο (τρία τετράγωνα δρόμο) και συναντάει δέκα άστεγους να ψωνίζουν το γεύμα τους σαν τις γάτες. Απ ‘τα σκουπίδια.

Απ ‘ την τρομοκρατία που γνωρίζει όταν το παιδί του του λέει ‘’πεινάω μαμα’’.

Απ’ την τρομοκρατία των μπάτσων που γνώρισε στις διαδηλώσεις (τότε που γίνονταν κι’ αυτές).

Απ’ την τρομοκρατία που γνωρίζει απ’ τους κακοποιούς (ντόπιους-ξένους).

Που μπαίνουν νύκτα στο σπίτι σου, λέει, και σε βιάζουν, σε ληστεύουν και σε σκοτώνουν. (τα ίδια σου κάνουν και οι πολιτικοί που ψηφίζεις ρε μαλάκα!! Και το κάνουν σε όλους, όχι σε κάποιους. Όχι στον γείτονα ή σε σένα, σε όλους.)

Απ’ την τρομοκρατία που γνωρίζει επειδή δεν νιώθει ασφάλεια την νύκτα να περπατήσει στα σοκάκια της Αθήνας γιατί είναι γεμάτα ξένους. (Ναί μαλάκα προοδευτικέ και ο ρατσιστής-φασίστας τρομοκρατημένος είναι.)

Γνωρίζει την βία στις αυτοκτονιες που συμβαίνουν δίπλα του ή στην άλλη άκρη της χώρας.

Γνωρίζει την βία καθημερινά και αδιάλυπτα.

Μέσα στο σπίτι, έξω απο το σπίτι. Στην τηλεόραση, στο internet, στην δουλειά, στον απογευματινό καφέ. Παντού. Παντα.

Η Ελλάδα ή καλύτερα οι κοινωνίες των μεγαλουπόλεων ζουν την εποχή της βίας. Είναι εργοστάσια και καταναλωτές βίας.

................................................................................................

Βια.

Περίεργη λέξη. Μικρή, τελειώνει απότομα ενώ σημαίνει τόσα πολλά. Τελειώνει βίαια. Δεν σε αφήνει να την χορτάσεις όταν την λές ή όταν την γράφεις.

..................................................................................................

Μέσα σε όλη αυτή την βία τα πετσιά των ανθρώπων έχουν γίνει σκληρά. Δεν τους αγγίζει τίποτα. Ο άλλος αυτοκτονεί δίπλα σου, στο Σύνταγμα, στο διπλανό σπίτι ή στο διπλανό δωμάτιο και δεν σε αγγίζει. Σε αγγίζει για λίγο ίσως. Όχι για πάντα όπως συνήθιζες.

................

Προσωπικά ο θείος μου αυτοκτόνησε στα εβδομηντα κάτι του, παραπληγικός και μόνος. Αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με την αγαπημένη του καραμπίνα, ήταν κυνηγός βλέπεις.

Αυτό έγινε πριν τρία χρόνια. Δεν τον ήξερα παρα μόνο ελάχιστα, τελευταία φορά τον είχα δεί όταν ήμουν δέκα.

Αυτή του την πράξη όμως πάντα θα την θυμάμαι. Πάντα θα με συγκλονίζει.

..................

Τρία χρόνια και κοντά τρείς χιλιάδες αυτοκτονίες και έχω πάθει αναισθησία. Έχουμε πάθει αναισθησία.

Τι τόσο όμορφο και δυνατό λοιπόν καταφερε ο Κωνσταντίνος Σακκάς; Μα ακριβώς αυτό, βρήκε τον τρόπο να μας αγγίξει, όλους.

Έναν τρόπο που θυμίζει ξυράφι να σκίζει αργά αργά την σάρκα. Μέρα με την μέρα.

Βρήκε τον τρόπο να κάνει στριπτίζ στο βασιλιά (στο σύστημα) και να το αφήσει γυμνό. Ένα ρούχο την μέρα του βγάζει.

Παρόλα αυτά εμείς καθόμαστε σαν χάνοι και κοιτάμε σαν να’ μαστε σε παράσταση. Μας συγκινεί το θέαμα (μπράβο και πάλι στον Κωνσταντίνο Σακκά, πρωταγωνιστή-σεναριογράφο-σκηνοθέτη) όμως παραμένουμε ασάλευτοι. Ίσως να μας κρατάει πίσω το ‘’Αναρχικός κάνει απεργία πει....’’.

Αχ αυτό το ‘’Αναρχικός’’.

(Αμα θέλαν οι καναλάρχες επανάσταση θα είχε γίνει απο χρόνια.)

Με ενοχλέι που ο κύριος όγκος συμπαράστασης που δέχεται ο Κωνσταντίνος Σακκάς είναι απο τους συντρόφους του.

Ϊσως να φταίει και το λεξιλόγιο τους όμως, ‘’αλληλεγγύη στον Κωνσταντίνο Σακκά’’ ή ‘’στον αναρχικό Κωνσταντίνο Σακκά’’

Γράψε ρε μαλάκα αναρχικέ ένα

‘’Τα ‘ μαθες;

Το σύνταγμα καταργήθηκε’’ ή

‘’το σύνταγμα φεύγει η επανάσταση έρχεται’’

Τι σημαίνει ‘’αλληλεγγύη’’ ρε σεις;

Πολλοί δεν ξέρουν την λέξη, κι ακόμα περισσότεροι δεν ξέρουν την έννοια..

 

Πάμε στα γεγονότα όμως,

Ο Κωνσταντίνος Σακκάς είναι προφυλακισμένος 31 μήνες, κατηγορούμενος  για το ίδιο αδίκημα 2 φορές.

Το ανώτατο όριο είναι 18 μήνες. Όμως έγινε κι αυτό

‘’ Ο Κώστας Σακκάς προφυλακίστηκε στις 4.12.2010, ενώ το ανώτατο όριο της προφυλάκισής του (18 μήνες) συμπληρώθηκε προτού η δίκη του να έχει ξεκινήσει. Δύο μήνες πριν από τη συμπλήρωση του 18μήνου, ασκήθηκε σε βάρος του νέα ποινική δίωξη για συναφή αδικήματα σε υπόθεση που αφορά την οργάνωση «ΣΠΦ» και προφυλακίστηκε εκ νέου. Αν και ο ανώτατος χρόνος της δεύτερης προσωρινής κράτησής του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες, όταν συμπληρώθηκε το χρονικό διάστημα, το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε την παράταση για ακόμα έξι μήνες.’’

Αντιγράφω από εδώ http://news247.gr/eidiseis/koinonia/apergia_peinas_ksekina_o_kwstas_sakkas_vrisketai_2_5_xronia_sth_fylakh_xwris_na_exei_dikastei.2279808.html

Το ανώτατο όριο καθορίζεται ίδιο για όλα τα αδικήματα.

Το αν συμφωνούμε με αυτό τον νόμο ή όχι είναι άσχετο.

Είναι νόμος του Συντάγματος, είναι ανθρώπινο δικαίωμα (ρε χιμπατζή φασίστα)

Και όπως αφήνεις ελεύθερο τον παιδόφιλο, τον καταχραστή, τον δολοφόνο εε άσε και τον παράνομο οπλακάτοχο. Και τον, κατά τις Αρχές, ύποπτο για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Τέλος με τα νομικά, πάμε στα ηθικά.

Παράνομη οπλοκατοχή: Μέχρι και βουλευτές έχουν πέσει σε αυτό το παράπτωμα.

Τρομοκρατική οργάνωση: ομάδα ατόμων που με την χρήση βίας τρομοκατούν (εκφοβίζουν)  το κοινό για προσωπικό ή ιδεολογικό όφελος. (ελάτε τώρα, και σε σας θυμίζει  λίγο  την κυβέρνηση).

 

.......................................................................................................

 

Τυχαίο παράδειγμα (από τα άπειρα) για να δείξω πως έχουμε συνηθίσει σε πράγματα που δεν θα έπρεπε.

Δημήτρης Μελισσανίδης.

Κατηγορείται από το 2003 για λαθρεμπόριο καυσίμων. Η  δίκη του, αναβάλλεται από τότε.

Δεν είναι προφυλακισμένος οπότε δεν βιάζεται και πολύ για να γίνει η δίκη. Συνεχίζει τις εμπορικές του δραστηριότητες, την προσωπική του ζωή και έχει γενικά την ελευθερία του.

Ταυτόχρονα απειλεί δημοσιογράφο (στο πρόσφατο παρελθόν) πως θα τινάξει στον αέρα τον ίδιο και την οικογενειά του, προφανώς και δεν εννοεί πως θα τους αγοράσει τραμπολίνο.

Σε ένα πάραλληλο σύμπαν ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι προφυλακισμένος απο το 2003 και ανανεώθηκε η προφυλάκιση του για τις απειλές του  προς τον δημοσιογράφο.

Σε αυτό το σύμπαν όμως, για τις απειλές του Δημήτρη Μελισσανίδη προς τον δημοσιογράφο και την οικογένεια του ο κύριος Βορίδης (Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος  της ΝΔ) δήλωσε μέσα στην βουλή πως είναι ‘’πλημέλλημα της πλάκας’’

.................................................................................

Σίγουρα αντιλαμβανόμαστε όλοι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά σε αυτές τις δύο περιπτώσεις.

Το ερώτημα έιναι γιατί τα αποδεχόμαστε;

Το ερώτημα είναι γιατί να μην είναι αρκετό να πούμε ότι ένας άνθρωπος είναι 31 μήνες προφυλακισμένος και αυτό είναι παράνομο γιατι το ανώτατο όριο που καθορίζει το σύνταγμα είναι οι 18 μήνες. (άντε οι 30)

Το ερώτημα είναι γιατί  να πρέπει να εξηγήσουμε αν είναι αναρχικός, αν φταίει ή δεν φταίει;

Το ερώτημα είναι γιατί η κατάργηση του συντάγματος να μην είναι αρκετή;

.........................................................................................................

 Κωνσταντίνος Σακκάς, ωραίο όνομα για επανάσταση.

Δεν ξέρω το τέλος της ιστορίας, αλλά θεωρώ πως ένας άνθρωπος που πιέζεται απ’ το σύστημα, αδικείται απο τη δικαιοσύνη και υφίσταται την συμπαράσταση των ‘’δικών του’’, δεν έχει πολλές επιλογές παρα μόνο όπως φώναξε και ο ίδιος ‘’Μέχρι την νίκη. Μέχρι το τέλος.’’

Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι εμείς οι υπόλοιποι περιμένουμε.

Ακόμα και αν ξεσηκωθούμε μετά το τέλος του Κωνσταντίνου Σακκά, θα είναι αργά για εμας.

Γιατί να πρέπει να τελειώσει η ιστορία για να ξεσηκωθούμε;

Τι περιμένουμε ρε μαλάκες; Αφού τιποτα δεν μας ανήκει πια.

Τις ζωές μας, τις γάμησαν.

Το σύνταγμα, το σοδόμισαν.

Την δικαιοσύνη, την αγόρασαν.

Την ελευθυρία μας, την πούλησαν.

Τι φοβόμαστε πως θα χάσουμε;

Ποσο αξίζει η ζωή που έχεις, μπροστά στη ζωή που έχασες;

Γειά σας..

Υ.Γ. στείλε μου αν θέλεις λίγη

μόνο λίγη τόση δα δικαιοσύνη και για 'μένα

7 σχόλια - Στείλε Σχόλιο
Συγγραφέας
demetresopc
κάτι θα βρω..
από ΛΕΥΚΩΣΙΑΠερί Blog
blogs.musicheaven.gr/demetresopc

Υποβρύχιο, που αναδύεται όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν ή το απαιτούν..


Tags

Αλαμπουρνέζικα αλαμπουρνέζικα Διαπιστώσεις Αλαμπουρνεζικα προσωπικα Διαφήμιση Ερωτήσεις Ερωτήσεις.. Ιστορίες Διασκευασμένο Κλεμένο Ιστορίες.. Λίγες λέξεις με εικόνες.. Περι blog ανάγνωσμα Περί κανιβαλισμού προσωπικά Προσωπικά..πολύ προσωπικά.. Σχόλιο σε άλλο Blog
Επίσημοι αναγνώστες (12)
Τα παρακάτω μέλη ενημερώνονται κάθε φορά που ανανεώνεται το blogΓίνε επίσημος αναγνώστης!


Πρόσφατα...


Δημοφιλέστερα...
Αρχείο...


Φιλικά Blogs

Links