Το ΥποβρύχιΟ
Γιατί "..ο καθένας έχει την πρέζα του.." όπως είπε και ο Παύλος..
30 Ιουλίου 2013, 06:33
Όλα μοιάζουν αρκεί να το δεις Vol2: Έρωτας και γυαλί.


Έρωτας και γυαλί,

το κείμενο που ακολουθεί (εκτός από τις παρενθέσεις που είναι δικές μου προσθήκες) είναι αποσπάσματα ενός κειμένου που έχει αναρτηθεί σε ιστοσελίδα εταιρείας που παράγει γυαλιά.

Τα αποσπάσματα είναι διαλεγμένα προσεκτικά.

Θα πρέπει να διαβαστούν με προσοχή όσο και ανέμελα, όπως συμπεριφερόμαστε στο γυαλί ή στον έρωτα..

Θα πρέπει, ο αναγνώστης, να έχει συνέχεια στο μυαλό του πως τα αποσπάσματα μιλάνε για τον έρωτα, όπου αναφέρεται «γυαλί, Υαλοπίνακας κτλ» θα πρέπει οι λέξεις να διαγράφονται και στην θέση τους να μπαίνουν οι λέξεις «έρωτας, σχέση, πάθος κτλ». 

Γενικά ο αναγνώστης πρέπει να αλλάζει λέξεις κατά βούληση.

................................................

Τα αποσπάματα δεν έχουν πειραχτεί ούτε στο ελάχιστο.


.................................................

 

Αντοχή στον εφελκυσμό:

Όταν κάμπτεται ένας υαλοπίνακας, έχει την μία του πλευρά υπό σύνθλιψη (την εσωτερική) και την άλλη (την εξωτερική) υπό εφελκυσμό. Αν και η αντίσταση του γυαλιού στην σύνθλιψη (συμπίεση) είναι πολύ υψηλή, η αντίστασή του στις τάσεις εφελκυσμού, είναι σημαντικά χαμηλότερη. Η αντίσταση σε θραύση λόγω κάμψης έχει τις εξής τιμές: 40 Newton/mm2 (= 40MPa) για το κοινό γυαλί, 120 – 200 Newton/mm2 (= 120MPa) για το «ψημένο» (tempered) γυαλί, ανάλογα με το πάχος του, το τρόχισμα, τις τρύπες, εγκοπές κλπ.

 

Αντοχή στη σύνθλιψη:

Η αντοχή στην σύνθλιψη του γυαλιού είναι εξαιρετικά υψηλή: 1.000 Newton/mm2 ή 1.000 MPa. Αυτό σημαίνει ότι για να θρυμματίσουμε ένα κύβο γυαλιού ενός εκατοστού (1cm), χρειαζόμαστε ένα βάρος 10 τόνων περίπου.

 

............................................................

 

Η θερμοκρασία ενός υαλοστασίου μεταβάλλεται ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου. Καθώς η θερμοκρασία ενός υαλοπίνακα ανεβαίνει, αυτός διαστέλλεται. Αυτό γίνεται χωρίς πρόβλημα εφ’ όσον η θερμοκρασία του υαλοπίνακα είναι ομοιόμορφη σ’ όλη του την έκταση. Αντιθέτως, εάν ένα τμήμα μόνο του υαλοπίνακα θερμαίνεται (π.χ. γιατί το βρίσκει ο ήλιος), ενώ το υπόλοιπο παραμένει κρύο (π.χ. γιατί είναι στη σκιά ή μέσα στο πλαίσιο), εμποδίζεται η ομοιόμορφη διαστολή του, με αποτέλεσμα στα όρια των διαφορετικών θερμοκρασιών να αναπτύσσονται τάσεις εφελκυσμού οι οποίες σε περιπτώσεις μεγάλης διαφοράς της θερμοκρασίας από το ένα σημείο στο άλλο, μπορεί να ξεπεράσουν το επιτρεπόμενο επίπεδο τάσεων του υαλοπίνακα, με αποτέλεσμα την θραύση του υαλοπίνακα, λόγω θερμικού σοκ.


 

...............................................

 

Σημείο τήξεως (το γυαλί γίνεται ρευστό και μπορεί να χυτευθεί): 1.500οC

 (για επιδιόρθωση δηλαδή  πρέπει να θερμάνουμε στους 1.500oc..!!)

 

Δείκτης διάθλασης: Ο δείκτης διάθλασης του γυαλιού σε σχέση με τον αέρα είναι 1,5

(στον έρωτα ο δείκτης διάθλασης ποικίλει από άτομο σε άτομο.)

 

........................................................

 

Το γυαλί είναι ένα εν δυνάμει επικίνδυνο υλικό.

 

........................................................

 

Όσοι χειρίζονται γυαλιά είτε στην αποθήκη είτε στο εργοτάξιο θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι τόσο για την προστασία αυτών των ίδιων όσο και των άλλων εργαζομένων. Θα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι και να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας, θα πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν το γυαλί που έχει κίνδυνο να «ανοίξει», θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να πιάνουν, πώς να μεταφέρουν και πώς να εναποθέτουν ένα υαλοπίνακα ασφαλώς τόσο με τα χέρια όσο και με τα διάφορα μηχανικά μέσα.

 

.........................................................

                                                                                                              

Τα γυμνά γυαλιά δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με πιο σκληρά υλικά (μπετόν, πέτρες, σιδηρούχα μέταλλα κλπ) προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να γραμμωθούν ή να σπάσουν. Αυτό επιτυγχάνεται με το να «ντύνονται» όλα τα χρησιμοποιούμενα στηρίγματα με ξύλο, τσόχα, λάστιχο ή πλαστικό υλικό. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην εξέχουν καρφιά ή βίδες με τις οποίες θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή τα γυαλιά.

 

...............................................................

 

Το φως του ήλιου είναι η πηγή της ζωής και βασικό στοιχείο για την ευεξία, ανάπτυξη και υγεία μας. Το φυσικό φως μας δίνει την αίσθηση του προσανατολισμού, επηρεάζοντας όσα μας περιβάλλουν και επισημαίνοντας το πέρασμα του χρόνου. Το γυαλί μας δίνει την δυνατότητα να ελέγχουμε και να χειριζόμαστε το φώς προς όφελός μας. Ένα παράθυρο είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ του εσωτερικού χώρου στον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε και του εξωτερικού κόσμου. Η σπουδαιότητα του φυσικού φωτός για τον άνθρωπο και η επίδρασή του στην καθημερινή ζωή, συνιστούν δύο από τις βασικότερες παραμέτρους της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στον τομέα κυρίως της άνεσης, όπου ζητούμενα μεταξύ άλλων είναι:

 

- Η δημιουργία ανοιγμάτων σε χώρους καθημερινής διαβίωσης, μελέτης και εργασίας ώστε να ενισχύεται ο φυσικός φωτισμός και να διασφαλίζεται ο φυσικός αερισμός.

- Ο σχεδιασμός κτιρίων έτσι ώστε όλοι οι χώροι να έχουν πρόσβαση σε ανοιγόμενα παράθυρα και μάλιστα σε περισσότερες από μία πλευρές ει δυνατόν.

- Η επιλογή της θέσης και των διαστάσεων των παραθύρων, προκειμένου να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ως προς την ποσότητα και διάχυση του εισερχόμενου φωτός, ως προς την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων (εισερχόμενης αντηλιάς, ζέστης, ανέμου κλπ) ανάλογα με τον προσανατολισμό του παραθύρου, και ως προς την ενεργειακή ισορροπία του κτιρίου.

 

.............................................................

 

 

Όπως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, ο βασικός προορισμός του αρχιτεκτονικού υαλοπίνακα παραμένει εδώ και 2.000 χρόνια (για τον έρωτα μάλλον είναι από πάντα ή και λίγο πιο πριν), η συμβολή του στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της θερμοκρασιακής άνεσης ενός χώρου. Ο υαλοπίνακας ενός παραθύρου, χρησιμοποιείται όλα αυτά τα χρόνια ως μέσο πλήρωσης των ανοιγμάτων ενός κτιρίου προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοί του από τα καιρικά φαινόμενα (αέρα, βροχή, κρύο, ζέστη κλπ) το οποίο, σε αντίθεση με όλα τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό μέχρι τότε, επιτρέπει στο φυσικό φως να μπαίνει μέσα.

............................................................Αυτά είχα να σας πω, σας αφήνω τώρα γιατί έχω να χορέψω έντονα τον τρελλό χορό του πάθους..

Υ.Γ. όλα μοιάζουν τελικά, αρκεί να το δεις..

Υ.Γ.2 και όπως είπαμε, τα δελφίνια να προσέχετε!!

Σημ: τα αποσπάσματα πάρθηκαν από εδώ http://www.simpasglass.gr/?page_id=18

γειά σας..

- Στείλε Σχόλιο


Για να στείλετε σχόλιο πρέπει να έχετε συνδεθεί ως μέλος. Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε ή εδώ για να εγγραφείτε.

Επιστροφή στο blog
Συγγραφέας
demetresopc
κάτι θα βρω..
από ΛΕΥΚΩΣΙΑΠερί Blog
blogs.musicheaven.gr/demetresopc

Υποβρύχιο, που αναδύεται όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν ή το απαιτούν..


Tags

Αλαμπουρνέζικα αλαμπουρνέζικα Διαπιστώσεις Αλαμπουρνεζικα προσωπικα Διαφήμιση Ερωτήσεις Ερωτήσεις.. Ιστορίες Διασκευασμένο Κλεμένο Ιστορίες.. Λίγες λέξεις με εικόνες.. Περι blog ανάγνωσμα Περί κανιβαλισμού προσωπικά Προσωπικά..πολύ προσωπικά.. Σχόλιο σε άλλο Blog
Επίσημοι αναγνώστες (12)
Τα παρακάτω μέλη ενημερώνονται κάθε φορά που ανανεώνεται το blogΓίνε επίσημος αναγνώστης!


Πρόσφατα...


Δημοφιλέστερα...
Αρχείο...


Φιλικά Blogs

Links