ελληνική μουσική
407 online   ·  209.184 μέλη

studio phonetics

Posts με tag studio phonetics
σελίδα 1 από 1
  • Επιζήμιες Τεχνικές Φωνητικής
      (Εισαγωγικό σημείωμα από τον Μιχάλη Σμέρο...)   Είναι καιρός που
    το internet ως πηγή πληροφόρησ ...
    studiophonetics  • Tags

    φωνητική μαθήματα τραγούδι τεχνική studio phonetics