ελληνική μουσική
366 online   ·  210.189 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Κλίμακες διαπασώνΤυχαίος Όρος: Trille

Στη Βυζαντινή Μουσική διαπασών ονομάζεται η κλίμακα που σχηματίζεται από τη συνεχή διαδοχή των 8 φθόγγων. Ο πρώτος φθόγγος της κλίμακας ονομάζεται Βάση και τελευταίος (8ος), κορυφή.
Οξεία διαπασών θεωρείται η κλίμακα Νη ΄- Νη ΄΄, όπου βάση η κορυφή της κλίμακας Νη –Νη΄ . Αυτή η τελευταία ονομάζεται βαρεία διαπασών.
Επειδή η βυζαντινή μουσική εκτελείται μόνο από ανθρώπινη φωνή, περιορίζεται γι’ αυτό στην έκταση δύο διαπασών, ή όπως λέμε δις διαπασών, της δι – Δι΄. Αυτή η κλίμακα περιέχει φθόγγους που ανήκουν σε 3 φωνητικές περιοχές: Οι Δι-Κε της βαρείας διαπασών ανήκει στην Υπάτη, από ζω της Βαρείας διαπασών έως Κε της Μέσης Διαπασών και οι Ζω-Νη΄ της μέσης διαπασών και οι υπόλοιποι φθόγγοι μέχρι και τον Δι της οξείας διαπασών ανήκουν στη νήτη.
Βιβλιογραφία:Γιώργου Διαμαντή, "Η κλασική θεωρία της μουσικής", εκδ. Φίλιππος Νάκας, 2001,
Σακελλαρίου Θεοδώρου, «Εισαγωγή στη φιλολογία της Μουσικής»,
Διονυσίου Ηλιόπουλου, "Μέθοδος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής", εκδ. 1995,
Ευθυμιάδη Α., "Μαθήματα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής", εκδ1972,
Χρύσανθου, "Εισαγωγή και Μέγα Θεωρητικόν της μουσικής", εκδ 1821, Παρίσι (εκ της τυπογραφίας Ριγνίου)

επιστροφή

6650