ελληνική μουσική
300 online   ·  209.225 μέλη


Τυχαίος Όρος: Στιγμή (ή staccato ελαφρύ ή στιγμή προσωδίας)


Η 2η βαθμίδα της μείζονος κλίμακας

επιστροφή

2905