αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Τροχός ή Πεντάχορδο σύστημαΤυχαίος Όρος: Φανταστική κλιμακα

Βλ. στον όρο «Σύστημα» στην εγκυκλοπαίδεια του ΜΗ

επιστροφή

3113