ελληνική μουσική
142 online   ·  209.540 μέλη


Τυχαίος Όρος: Μελωδία

Με τον όρο "ήχο", στη βυζαντινή μουσική, εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο ψάλλεται ένα μέλος της εκκλησιαστικής μουσικής. Οι ήχοι ψάλλονται κατά διαφορετικούς τρόπους ο καθένας οι οποίοι διακρίνονται από τους άλλους από ορισμένα στοιχεία (τα λεγόμενα "συστατικά των ήχων").
Υπάρχουν 8 ήχοι, που ο καθένας έχει το δικό του όνομα: `Ηχος Α', ήχος Β' , ήχος Γ' , ήχος Δ' , ήχος πλάγιος του Α' , ήχος πλάγιος του Β' , ήχος Βαρύς (προσοχή, δεν υπάρχει πλάγιος του Γ'), ήχος πλάγιος του Δ'.
Οι ήχοι Α' , Δ' , πλάγιος του Α' και πλάγιος του Δ' ανήκουν στο διατονικό γένος (δες στην εγκυκλοπαίδεια του ΜΗ : γένος), οι Β' και πλάγιος του Β' στο χρωματικό, και Γ΄και βαρύς στο εναρμόνιο. Ο διαχωρισμός δεν είναι απόλυτος καθότι υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις π.χ. λέμε κάποιες φορές βαρύς διατονικός, πλάγιος του Α' εναρμόνιος κλπ.


Βιβλιογραφία: Θεωρητικό του Ιωάννου Μαργαζιώτου

επιστροφή

3699