αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

ΦθοράΤυχαίος Όρος: Τρόπος

Φθορές είναι τα σημεία της βυζαντινής μουσικής, τα οποία μας δείχνουν τη μετάβαση από έναν ήχο, σε κάποιον άλλο. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να ψάλλεται ένα μέλος στον ίδιο ήχο από την αρχή μέχρι το τέλος. Η αλλαγή αυτή γίνεται με τις φθορές, επειδή φθείρουν, δηλαδή αλλάζουν τον ήχο του μέλους. Κάθε γένος ( = ομάδα ήχων, δες στην εγκυκλοπαίδεια του ΜΗ : γένος) έχει τις δικές του φθορές, δηλ. άλλες φθορές έχει το διατονικό γένος, άλλες το χρωματικό και άλλες το εναρμόνιο.


Θεωρητικό του Ιωάννου Μαργαζιώτου

επιστροφή

3686