ελληνική μουσική
112 online   ·  209.493 μέλη


Τυχαίος Όρος: Πλάγιος τονισμός

Τρόπος ή Δρόμος είναι ένας γενικός όρος για τα μακάμια ( maqams), τη βυζαντινή μουσική και τους λαϊκούς μας δρόμους ή παρόμοιες συγγενείς μουσικές και ορίζει την κοινωνική και πολιτιστική άποψη της μουσικής και χορού σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης σαν Δρόμο θεωρούμε ένα τρόπο χειρισμού των νοτών μιας κλίμακας ώστε να παράγουμε μια δομή διαστημάτων διαφορετική απ’ αυτή της κλίμακας ματζόρε έτσι ώστε να παράγουμε μια κλίμακα που θα έχει διαφορετική ποιότητα ήχου αλλά και διάθεση (πχ ο δρόμος Phrygian είναι λυπητερός ).

επιστροφή

1858