ελληνική μουσική
240 online   ·  209.493 μέλη


Τυχαίος Όρος: Χαρακτήρες

Γίνεται μόνο στις φυσαρμόνικες χωρίς βαλβίδες (πχ όχι στις χρωματικές), φυσώντας στην οπή , δοθέντος ότι το γλωσσίδιο draw της οπής είναι ψηλότερα από το γλωσσίδιο blow ( στις οπές 1-6: C-D , E-G, G-B ,C-D, E-F,G-A) και τότε δονείται το γλωσσίδιο draw παρ? όλο που φυσάμε, ?πνίγοντας? το γλωσσίδιο blow και παράγει ήχο ένα ημιτόνιο ψηλότερα. Πχ στην οπή D-E με overblowing παράγεται η D#=Eb.

επιστροφή

2194