ελληνική μουσική
351 online   ·  209.226 μέλη


Τυχαίος Όρος: Ρυθμός

Συγκοπή είναι ο ήχος που αρχίζει από το ασθενές ή δευτερεύον μέρος του μέτρου και επεκτείνεται χωρίς διακοπή μέχρι το ισχυρό ή κύριο μέρος.
Υπάρχουν δύο είδη συγκοπής: η ομαλή και η ανώμαλη. Ομαλή συγκοπή υπάρχει όταν τα μέρη που τη σχηματίζουν είναι της αυτής αξίας ενώ ανώμαλη όταν τα μέρη που τη σχηματίζουν είναι διαφορετικής αξίας. Ειδικότερα, ως προς την ανώμαλη συγκοπή έχουμε τις εξής περιπτώσεις: είτε το πρώτο μέρος έχει μεγαλύτερη αξία από το δεύτερο είτε το αντίστροφο.
Πήγή: Roland De Cante, "Dictionnaire de musique", Seuil 1961

επιστροφή

10707