αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Αποτζιατούρα (appoggiatura) ή ΕπέρεισηΤυχαίος Όρος: Ριτσερκάρε

βλ. Επέρειση

επιστροφή

3949