ελληνική μουσική
267 online   ·  209.855 μέλη


Τυχαίος Όρος: Δεσπόζουσα

Μετατροπία λέγεται το πέρασμα από μια τονικότητα σε μία άλλη.
Έχουμε τρία είδη μετατροπίας:
Διατονική μετατροπία: όταν χρησιμοποιούμε κάποια κοινή συγχορδία
Χρωματική μετατροπία: η οποία βασίζεται στο ότι ένας ή και περισσότεροι φθόγγοι μιας συγχορδίας κάποιας τονικότητας, μπορούν να αλλοιωθούν με δίεση και ύφεση, έτσι ώστε να την μετατρέψουν σε μια συγχορδία κάποιας νέας τονικότητας.
Εναρμόνια μετατροπία: όταν έχουμε δύο φθόγγους με διαφορετική ονομασία αλλά με την ίδια οξύτητα (συγκερασμένο σύστημα) .
Βιβλιογραφία: «Το μουσικό τονικό σύστημα 2 – Η αρμονία της μουσικής, Αμάραντος Αμαραντίδης (μουσικός εκδ. οίκος Κ. Παπαγρηγορίου – Χ.Νάκας, Αθήνα, 1990)


επιστροφή

8684