ελληνική μουσική
158 online   ·  209.507 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Υφέν (για τη βυζαντινή μουσική ή "σύζευξη διαρκείας", για την ευρωπαϊκή μουσική)Τυχαίος Όρος: Κλίμακα Διατονική βυζαντινής μουσικής

βλ. στη λέξη "Σύζευξη διαρκείας"

επιστροφή

2983