ελληνική μουσική
208 online   ·  209.529 μέλη


Τυχαίος Όρος: Μελωδία

Πρόκειται για το μέτρο, από το οποίο λείπουν ένα ή περισσότερα μέρη αναλόγως της αξίας του μέτρου. Κυρίως αυτό συμβαίενι στην αρχή ενός κομματιού. Το ελλιπές μέτρο συμπηλώνεται από το τελευταίο μέτρο του ίδιου μουσικου κομματιού, το οποίο θα περιέχει το ή τα μέρη που λείπουν από το ελλιπές (το πρώτο). Το ελλιπές μέτρο αρχίζει λοιπόν με άρση στη μέτρηση και επομένως γι' αυτό καλείται και "μέτρο άρσεως".
Ο όρος "ελλιπές μέτρο" με την ίδια έννοια χρησιμοποιείται και στην Βυζαντινή μουσική

Βιβλιογραφία: Διαμαντή Μαυραγάνη, "Μουσική Ανθοδέσμη", εκδ.1968
Γεωργίου Διαμαντή, "Η κλασική θεωρία της μουσικής", εκδ. Φ. Νάκα 2001

επιστροφή

12555