ελληνική μουσική
345 online   ·  209.226 μέλη


Τυχαίος Όρος: Overblowing

Ρυθμικό σχήμα υπάρχει όταν φθόγγοι με διάφορες χρονικές αξίες εμφανίζονται με κάποια τάξη, λιγότερο ή περισσότερο συμμετρική.
Τα ρυθμικά σχήματα μπορεί να είναι συνεχή (δηλαδή να επαναλαμβάνονται σε συνέχεια το ένα με το άλλο) ή στιγμιαία (δηλαδή να επαναλαμβάνονται μεν αλλά διάσπαρτα μέσα στο μουσικό κομμάτι). Τα στιγμιαία ρυθμικά σχήματα τα ονομάζουμε απλώς «ρυθμικά σχήματα».Να σημειώσουμε επίσης ότι η ύπαρξη συνεχών ρυθμικών σχημάτων σε ένα μουσικό κομμάτι προσδίδει σε αυτό το ρυθμικό του «είδος» (π.χ. λέμε ότι το τάδε κομμάτι είναι π.χ. bolero).
Ασφαλώς η έννοια του ρυθμικού σχήματος υπάρχει και χρησιμοποιείται καις τη βυζαντινή μουσική (παρεπιμπτόντως βλ. και στα ρυθμικά σχήματα του «επίτριτου (επτάσημου) ρυθμού» στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ).

Βιβλιογραφία: Γεωργίου Διαμαντή, «η κλασική θεωρία της μουσικής», εκδ. Φ. Νάκα, 2001
Διονυσίου Ηλιόπουλου, «Μέθοδος Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1995.

επιστροφή

6554