ελληνική μουσική
115 online   ·  208.697 μέλη


Τυχαίος Όρος: Γκλισσάντο (Glissando)

βλ. στη λέξη "τρίλια"

επιστροφή

2389