ελληνική μουσική
115 online   ·  208.697 μέλη


Τυχαίος Όρος: Μίμηση

βλ Για staccato ελαφρύ: στη λέξη "στιγμή" και για staccato βαρύ στο: "σύζευξη συναφείας ή προσωδίας με στιγμή", στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

επιστροφή

3424