ελληνική μουσική
256 online   ·  209.526 μέλη


Τυχαίος Όρος: Καντάτα (Cantata)

βλ Για staccato ελαφρύ: στη λέξη "στιγμή" και για staccato βαρύ στο: "σύζευξη συναφείας ή προσωδίας με στιγμή", στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ

επιστροφή

3494