ελληνική μουσική
315 online   ·  209.546 μέλη


Τυχαίος Όρος: Κεντήματα

Χαρακτήρας ποσότητας της βυζαντινής μουσικής και συγκεκριμένα ανάβασης (βλ. σχετικά στη λέξη «χαρακτήρες» στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ).
Το κέντημα συμβολίζεται με μια μικρή πλαγιαστή γραμμή (περίπου συμβολίζεται ως εξής: \) ανεβαίνει 2 φωνές υπερβατώς (δηλαδή πηδηχτά και όχι συνεχόμενα, π.χ. από τον Πα στον Γα απευθείας). Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι το κέντημα δε γράφεται ποτέ μόνο του παρά μόνο συμπλεκόμενο με ολίγον ή πεταστή. Ανάλογα δε με τη θέση στην οποία τίθεται μαζί με αυτούς τους χαρακτήρες, μπορεί να ανέβει ανάλογα περισσότερες από δύο φωνές. Έτσι αν τεθεί δεξιά από το ολίγον ή κάτω δεξιά από το ολίγον δημιουργεί σύνθετους χαρακτήρες ποσότητας που ανεβαίνουν έκαστος 2 φωνές (π.χ. αν ο προηγούμενος από ένα από τα παραπάνω συμπλέγματα χαρακτήρας αντιστοιχεί στον φθόγγο Νη, τότε ο σύνθετος αυτός χαρακτήρας ποσότητας που δημιουργήθηκε από τη συμπλοκή θα αντιστοιχεί στον φθόγγο Βου / στη Βυζαντινή μουσική η κλίμακα των φθόγγων είναι : Νη – Πα – Βου – Γα – Δι – Κε – Ζω – Νη).
Αν πάλι τελεί στο κέντρο πάνω από το ολίγον ή στο κέντρο πάνω από την πεταστή, δημιουργεί σύνθετους χαρακτήρες ποσότητας που ανεβαίνουν έκαστος 3 φωνές. Μπορεί επίσης να συμπλέκεται με περισσότερους χαρακτήρες οπότε σχηματίζονται άλλοι χαρακτήρες ποσότητας σύνθετοι, εκτός από τους παραπάνω που είναι οι πλέον βασικοί, όπως π.χ. αν συμπλεχθεί με ολίγον ή πεταστή και υψηλή μπορεί να ανέλθει 7 φωνές ή αν συμπλεχθεί με ολίγον ή πεταστή και δύο υψηλές μπορεί να ανέλθει 10 φωνές (βλ. περισσότερα στη «σύνθεση ή συμπλοκή» στην εγκυκλοπαίδεια μουσικών όρων του ΜΗ).

Βιβλιογραφία:
Διονυσίου Ηλιόπουλου, «Μέθοδος βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1995,
Ιωάννου Μαργαζιώτη, «Θεωρητικόν βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής», εκδ.1960

επιστροφή

4960