ελληνική μουσική
171 online   ·  209.529 μέλη


Τυχαίος Όρος: Χρωματισμοί

Η μελέτη της μορφολογίας συνίσταται στην μελέτη των μουσικών μορφών, δηλαδή των τρόπων με τους οποίους σχηματίζεται η διάρθρωση ενός μουσικού έργου σε περισσότερο ή λιγότερο στοιχειώδη υποτμήματα. Η απουσία μορφολογικού αισθητηρίου οδηγεί σε λανθασμένους τρόπους εκμετάλλευσης του υπόλοιπου μουσικού υλικού που διαθέτει ένας συνθέτης.
Για παράδειγμα, μπορεί ένα έργο να είναι πολύ καλό σε όλες τις άλλες πλευρές, αλλά π.χ. να είναι λανθασμένα κτισμένο μορφολογικά, οπότε δεν πρόκειται ποτέ να θεωρηθεί σαν ένα γνήσιο αριστούργημα. Πάντως, το σωστό κτίσιμο του μουσικού "σπιτιού" από τοίχους (υποτμήματα) και τούβλα (μικρές φράσεις) στηρίζεται και στην προσωπική πείρα που αποκτά σταδιακά ο κάθε συνθέτης. Περιττό φυσικά να πούμε ότι από εποχή σε εποχή τα μορφολογικά κριτήρια και δεδομένα αλλάζουν, αν και σίγουρα λιγότερο δραστικά σε σχέση με άλλες μουσικές παραμέτρους.

Πηγή: artissimo.gr

επιστροφή

2629