ελληνική μουσική
153 online   ·  209.527 μέλη
αρχική > Μουσική Εγκυκλοπαίδεια

Κλίμακες ή σκάλεςΤυχαίος Όρος: Αναδίπλωση

Κλίμακα ή σκάλα, τόσο στη Βυζαντινή όσο και στην Ευρωπαϊκή μουσική, ονομάζεται η συνεχής διαδοχή οχτώ φθόγγων . Κάθε φθόγγος της σκάλας ονομάζεται βαθμίδα.
Στην ευρωπαϊκή μουσική, οι φθόγγοι που αποτελούν την κλίμακα είναι οι do-re-mi-fa-sol-la-si, στους οποίες προστίθεται και ο όγδοος φθόγγος do, δηλαδή η πρώτη νότα της ίδιας σκάλας που επαναλαμβάνεται στην επόμενη ομάδα των οχτώ φθόγγων, δηλαδή στην επόμενη οκτάβα (octave).
Οι κλίμακες στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ είναι:
- Η διατονική ή μείζων σκάλα ή σκάλα majore ή φυσική σκάλα και
- η ελάσσων κλίμακα ή σκάλα minore

Στη ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, οι φθόγγοι που αποτελούν την κλίμακα είναι Νη- Πα- Βου- Γα –Δι – Κε- Ζω, στους οποίους προστίθεται και ο όγδοος φθόγγος Νη, όπως και στην Ευρωπαϊκή μουσική. Οι κλίμακες εδώ διαμορφώνονται, βάσει της διάκρισης των γενών (βλ. σχετικά στον όρο: «γένος»). Έτσι έχουμε κλίμακες
- Διατονικές
- Εναρμόνιες και
-Χρωματικές


Για καθεμιά από τις κλίμακες βλ. στους αντίστοιχους όρους στην εγκυκλοπαίδεια του ΜΗ
Βιβλιογραφία:Γιώργου Διαμαντή, "Η κλασική θεωρία της μουσικής", εκδ. Φίλιππος Νάκας, 2001, Σακελλαρίου Θεοδώρου, «Εισαγωγή στη φιλολογία της Μουσικής»

επιστροφή

7323