ελληνική μουσική
91 online   ·  208.697 μέλη


Τυχαίος Όρος: Minore

βλ. στον όρο: "Κλίμακα ελάσσων ή minore"

επιστροφή

3047